bestuur

 
 

Spaarnesant is een openbare stichting voor primair basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs met een gevarieerd onderwijsaanbod op 21 scholen, waarvan 15 basisscholen (BAO), 3 scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en 2 scholen voor speciaal onderwijs (SO). Vanuit een team van bijna 850 medewerkers wordt het onderwijs verzorgd voor ruim 6.800 leerlingen in de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer. 

Spaarnesant heeft een College van Bestuur en een Raad van Toezicht, die namens de gemeente Haarlem het wettelijk toezicht op de openbare stichting heeft.

De bestuurder Marten Elkerbout heeft de dagelijkse leiding over de stichting en wordt hierbij ondersteund door een directeur bedrijfsvoering, tevens plaatsvervangend bestuurder en door het stafbureau. Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Schipholpoort 2 te Haarlem.

Voor bovenschoolse zaken die alle Spaarnesantscholen aangaan, is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. In de GMR worden de ouders en personeelsleden van de school vertegenwoordigd. Wilt u meer weten van onze organisatie, bezoek dan de website http://www.spaarnesant.nl