schooltijden

 


Vanaf schooljaar 2013-2014 zijn wij overgestapt op het zogenaamde vijf-gelijke-schooldagen model.

Lestijden tijden Onderbouw(1-4)                          Lestijden Bovenbouw(5-8)
08.30-11.30                                                                 08.30-12.00
12.15-14.15                                                                 12.45-14.15
 
Pauze leerkracht                                                         Pauze leerkracht
11.45-12.15                                                                 12.15-12.45
 
  
Buitenspeeltijd
Groepen 1/2     09.00-09.30
Groepen 3/4     09.45-10.00
Groepen 5/6     10.00-10.15
Groepen 7/8     10.15-10.30
Groepen 1/2     13.45-14.15