InspectierapportIn september 2015 bezocht de inspectie van het onderwijs onze school. U kunt de rapportage inzien via de volgende link: verslag inspectiebezoek september 2015