ouderbijdrage

 

De Oudervereniging vraagt jaarlijks van de ouders een vrijwillige bijdrage. Voor dit schooljaar is dat € 30,= per kind. Deze ouderbijdrage is bedoeld om bijvoorbeeld activiteiten en materialen te betalen, waarvoor binnen het schoolbudget geen geld is. Het geld komt geheel ten goede aan uw kind. De hoogte van de bijdrage wordt op de jaarvergadering in oktober vastgesteld. De kosten voor het schoolreisje van de kleuters en het kamperen van de overige groepen worden niet uit deze bijdrage betaald.