De MedezeggenschapsRaad voor het schooljaar 2017-2018
 
De Medezeggenschapsraad (MR) is de vertegenwoordiging van de ouders en personeelsleden binnen de school. 

In de Medezeggenschapsraad (MR) zitten vier leden vanuit het personeel van de school en vier leden vanuit de ouders De MR is voor beleidsmatige zaken de gesprekspartner van de directie.


In het schooljaar 2017-2018 is de MR als volgt samengesteld:

 

Vanuit de ouders:

Marlies Timmers

Dennis van Schie

Job Blaauwgeers
Clementine Witkamp

 

Vanuit het personeel:

Esther van Veen
Sigrid Elgersma

Petra van der Beek

Rob van der Horst

 

De MR is bereikbaar via mr@zuidwester.com

 

De vergaderdata zijn:

21/9

15/11

6/2 (gezamenlijk met de OV)

5/4

18/6


Meer informatie over de MR kunt u hieronder deze MR pagina vinden.
KLIK HIER VOOR HET MR JAARVERSLAG 2017-2018


Hieronder vindt u de vergaderdata en notulen van de MR:
De vergaderingen zijn openbaar! We stellen het zeer op prijs als ouders/verzorgers en of belangstellenden de vergaderingen bezoeken.
Komt dus allen.

Vergaderdata MR

Schooljaar 2017-2018
Schooljaar 2016-2017
Schooljaar 2015-2016
Schooljaar 2014-2015
Schooljaar 2013-2014:


Informatie van en over de MR:
In deze rubriek treft u algemene informatie aan over de medezeggenschap op de Zuidwester en over specifieke onderwerpen die een langere looptijd hebben.

Het e-mail adres van de medezeggenschapsraad is: mr@zuidwester.com

Klik hier voor het jaarverslag van de MR van het schooljaar 2016-2017 in PDF formaat.

Klik hier voor het jaarverslag van de MR van het schooljaar 2014-2015 in PDF formaat.

Klik hier voor het jaarverslag van de MR van het schooljaar 2013-2014 in PDF formaat.

Klik hier voor het jaarplan van de MR voor het schooljaar 2014-2015 in PDF formaat.

Klik
hier voor de rapportage van het onderzoek over gelijke schooldagen

Klik hier voor het jaarverslag van de MR van het schooljaar 2012-2013

Klik hier voor het jaarplan van de MR voor het schooljaar 2012-2013 in PDF formaat.

Klik hier voor het jaarverslag van de MR van het schooljaar 2011-2012 in PDF formaat.


Klik hier voor het MR reglement van de Zuidwester 2008 in PDF formaat.

Klik hier voor het huishoudelijk reglement van de MR in PDF formaat.


Klik hier voor de algemene informatie over medezeggenschap op school in PDF formaat.

Klik hier voor de algemene informatie over instemmings- en adviesbevoegdheden van de MR in PDF formaat.