ouderhulp

 


Wij hechten veel waarde aan actieve betrokkenheid van de ouders. In de praktijk betekent dit onder andere dat ouders:
deelnemen aan de organisatie van allerlei activiteiten, assisteren bij: lezen, sportwedstrijden, creatieve lessen, een goede schoonmaakbeurt van materialen, helpen als begeleider bij groepen die op excursie gaan en helpen als klaar-over.
Als u het leuk vindt om te helpen, dan kunt u terecht bij de groepsleerkracht of één van de leden van de oudervereniging. Aan het begin van het schooljaar worden er per groep 2 klassenouders gezocht. Zij zijn aanspreekpunt van de leerkracht als er ouderhulp geregeld moet worden.