groepsindeling 2018-2019

 
 
 
  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
1/2 A Dianne Dianne Yosra Dianne Dianne
1/2 B Rob Rob Rob Rob Rob
1/2 C Lieke Lieke Lieke Lieke Lieke
1/2 D Marieke Marieke Marieke Inge Inge
1/2 E Sylvia Sylvia Sylvia Yosra Yosra
3 A Tony Tony Petra Petra Petra
3 B Claudia Natascha Natascha Claudia Claudia
4 A Marisa Marisa Sigrid Sigrid Sigrid
4 B Gina (vervanging Renee tot jan 2019) Gina (vervanging Renee tot jan 2019) Gina Gina Karen
5 A Jooske Jooske Jooske Jooske Jooske
5 B Debby Debby Kees Kees Kees
6 A Jacqui Jacqui Jacky Jacqui Jacqui
6 B Tetsje Tetsje Marisa Tetsje Tetsje
7 A Maura Maura Maura Jacky Jacky
7 B Jacky Jacky Elif Elif Elif
8 A Esther Esther Esther Esther Erik
8 B Marco Marco Marco Marco Marco
Ondersteuning/ ICT   Yosra
Claudia (ICT)
     
Ondersteuning Maaike, Nicole (ocht)  Maaike, Nicole (ocht) Tony, Nicole (ocht) Maaike, Nicole (ocht) Maaike, Tony
IB 1-4 Natascha van Ommeren     Natascha van Ommeren  
IB 5-8 Femke Nijbroek   Femke Nijbroek Femke Nijbroek  
Conciërge Pieter Jonker Pieter Jonker Pieter Jonker Pieter Jonker Pieter Jonker
Administratie Tilly Mekking   Tilly Mekking Tilly Mekking Tilly Mekking
Adjunct  directeur          
Directeur     Anita Snoek Anita Snoek Anita Snoek


ondersteund personeel

 

Naast de ruim 30 groepsleerkrachten op onze school zijn er ook een aantal collega’s die ondersteunende taken uitvoeren.

Voor de individuele begeleiding en coaching van onze leerlingen heeft onze school twee interne begeleiders (IB-ers).

Dit zijn Juf Femke voor de groepen 5 t/m 8, zij is aanwezig op maandag, woensdag en donderdag; en Juf Natascha voor de groepen 1 t/m 4. Zij is er op maandag en donderdag. Juf Natascha geeft op dinsdag en woensdag ook les aan groep 3B.

Onze lerarenondersteuner (voorheen onderwijsassistente), juf Maaike, werkt vooral ter ondersteuning van de leerkrachten ten behoeve van enkele specifieke zorgleerlingen. Zij is maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig. Daarnaast hebben we dit schooljaar meester Tony (woe/vr) en juf Nicole (ma t/m do ochtend) voor extra ondersteuning in de groepen. Nicole en Tony worden ingezet in de groepen 1 t/m 4, Maaike in de groepen 5 t/m 8.

Juf Kelly geeft op maandag, woensdag en vrijdag gymles aan onze leerlingen.

Onze administratie wordt gedaan door Juf Tilly. Voor vragen met betrekking tot de  leerling-administratie kan u bij haar terecht op alle dagen (tot 15.00u) behalve op dinsdag.

Onze conciërge is meester Pieter. Hij is vijf dagen per week op  school (tot 15.00u) en neemt de leerkrachten heel veel werk uit handen.  Als u naar school belt, bijvoorbeeld voor een ziekmelding, zal hij veelal de telefoon aannemen. Ook voor gevonden voorwerpen en vele andere vragen kunt u bij hem terecht.

 
 

samenstelling groepen

 

We hebben te maken met een wisselend leerlingenaantal. Het kan voorkomen dat de samenstelling van de groepen gewijzigd moet worden. Wij gaan hier uiterst zorgvuldig mee om, maar we kunnen geen toezeggingen doen in welke groep uw kinderen geplaatst word(t)(en). Het kan ook voorkomen dat uw kind tussentijds van groep moet wisselen. Het samenstellen van de groepen valt onder de verantwoordelijkheid van de directie en deze neemt uiteindelijk het definitieve besluit.