De Zuidwester
Ohmstraat 2
2014 EB Haarlem
023 5442424
info@zuidwester.com

Volg ons op Instagram!

Vertrouwen en ruimte

We gaan niet alleen in teamverband in vertrouwen met elkaar om, maar ook met de kinderen. We hebben positieve verwachtingen van elkaar, waarbij we de school als een plaats zien om te leren en te ontwikkelen. We dagen kinderen en het team uit de volgende stap te zetten in hun ontwikkeling. Dat betekent dat je fouten mag en zelfs moet maken. Door het geven van vertrouwen en ruimte helpen wij kinderen zelfvertrouwen te ontwikkelen. We motiveren hen keuzes te maken en persoonlijke doelen te stellen, waarbij we hen begeleiden door het voeren van gesprekken. De leerkrachten leren ook met en van elkaar. Bijvoorbeeld door bij elkaar in de klas te kijken en elkaar feedback te geven.

Vertrouwen en ruimte komen terug in de kind-leerkrachtgesprekken, ons maatjessysteem voor zowel leerlingen als leerkrachten, het mogen maken van fouten en het leren over burgerschap (bijvoorbeeld zitting in de leerlingenraad).

 

 

plezier, zelfkennis, vertrouwen, ruimte, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.