De Zuidwester
Ohmstraat 2
2014 EB Haarlem
023 5442424
info@zuidwester.com

Volg ons op Instagram!

Leerlingenraad in de nieuwsbrief

Op school hebben we een leerlingenraad. De leerlingenraad denkt mee over alles op school. De leerlingen uit de raad komen dit schooljaar regelmatig bij elkaar. Ook luisteren ze naar de andere leerlingen; zijn er nog dingen die spelen en die namens de leerlingen besproken moeten worden? De leerlingenraad doet het! Hieronder leest u waarover zij dit schooljaar gesproken hebben.

17 mei 2022

Hallo allemaal,

De leerlingenraad heeft op 17 mei weer een vergadering gehad. Er waren toen drie mensen van Op Stoom waarmee we het zouden hebben over een paar punten vanuit ons. Die punten waren dat veel kinderen het niet leuk vinden dat we in de grote pauze naar Haarlem hoog of laag gaan. Over dat onderwerp wordt nog nagedacht, want de reden dat we erheen gaan is dat het anders te druk wordt op het schoolplein. Ook hebben we met hen gesproken over het feit dat kinderen vinden dat er beter kan worden opgelet in het geval van bijvoorbeeld een ruzie. Ook hier gaan ze aandacht aan besteden. Verder hebben we het nog gehad over het buitenspeelgoed. Het gaat dan onder andere om ballen die in grote kratten op de gang staan. Kinderen vinden dat die in de weg staan. Aangezien we een opberghok hebben wat uitkomt op het schoolplein, kunnen we planken daarin vrij maken en het daarop te zetten. Dat gaan we samen met Op Stoom regelen. De leerlingenraad gaat ook tijdens de rondleidingen iets over de school vertellen. En als laatst: waarschijnlijk heeft u het al gezien, maar wij hebben een “nieuw schoolplein”. Het gaat dan om de toestellen, maar door corona hebben we daar geen leuke opening van kunnen maken. We gaan nadenken om dit op een leuke manier alsnog te doen. Dit is waar wij het de afgelopen vergadering over hebben gehad.

Groeten Jasmijn (8A)


15 maart 2022

Hallo allemaal,

Wij hebben 15 maart weer een bijeenkomst gehad. We hebben toen een conclusie gemaakt over de besprekingen van vorige keer. Die gingen over een oplossing voor het te kort aan lunchtijd. Onze oplossing daarvoor is dat de kinderen die daar last van hebben tijdens het buitenspelen hun eten op kunnen eten (op voorwaarde dat dat op een bankje is). Dit is allemaal in overleg gegaan met Op Stoom, de meesters en juffen en mensen daar omheen.

Ook hebben we het gehad over hoe de leerlingenraad betrokken kan zijn met de rondleidingen op school. Daarvoor was ons idee dat als de rondleiding gegeven wordt, wij allemaal een stukje vertellen over onze school.

En als laatst is er ook gesproken over afval scheiden. Er komen nieuwe afvalbakken voor in de klas waarbij we kunnen scheiden. Zowel voor plastic, papier en restafval komen er afvalbakken. Ook de ideeën uit de ideeënbussen uit de klassen hebben we met elkaar besproken.


15 februari 2022

Hallo allemaal! 

Wij van de leerlingenraad hebben dinsdag 15 feb weer een vergadering gehad. Dit keer is er een echt idee besproken. Wij hebben 4 kinderen uit groep 6 op bezoek gehad die graag langer eetpauze wilden. We hebben toen samen met hun wat ideeën bedacht om dit op te lossen. De conclusie is geworden dat we de kinderen zelf laten kijken of ze niet te veel eten mee hebben en dat we de 2de week na de voorjaarsvakantie twee ideeën gaan uitproberen. Die ideeën zijn als volgt: dat de kinderen die na het kwartiertje lunchpauze tijdens het buitenspelen het nog op kunnen eten. En het 2de idee is dat de kinderen na het buitenspelen nog ongeveer 5 minuutjes hebben om het tijdens de uitleg van de juf of meester nog op te eten. Dit allemaal wordt ook overlegd met Op Stoom en de juffen en meesters zelf. 

Groetjes Jasmijn (8A) 


14 oktober 2021

Hallo allemaal,   

Hierbij een stukje over de leerlingenraad van De Zuidwester en onze eerste vergadering.   

In de leerlingenraad zitten Mats en Luz uit groep 5, Jente en Kaat uit groep 6, Mans en Jannick uit groep 7 en Jasmijn en Fréderique uit groep 8.   

Onze eerste vergadering was op 23 september. Toen hebben we kennisgemaakt met elkaar en de taken verdeeld. Ook hebben we te horen gekregen wat de leerlingenraad nou precies inhoudt. We denken op dit moment ook na over hoe wij als leerlingenraad iets kunnen betekenen voor de rondleidingen op school. We hebben ook ideeën besproken. Sommige ideeën waren helaas niet mogelijk en op de andere ideeën komen we de volgende vergadering nog terug. Ook over de volgende vergadering zal ik een stukje schrijven voor in de nieuwsbrief.  

Willen jullie meer weten over de leerlingenraad en wie wij zijn? Dan kun je altijd nog terecht op de website. Daar hebben wij een eigen pagina over de leerlingenraad.   

Groetjes van Jasmijn (8A)