De Zuidwester
Ohmstraat 2
2014 EB Haarlem
023 5442424
info@zuidwester.com

Volg ons op Instagram!

MR lid Chris Streuper stelt zich voor:

Mijn naam is Chris Streuper. Ik heb met Lisette twee dochters die beiden op De Zuidwester zitten: Tess van 10 in klas 7B en Noor van 6 in klas 3A. We wonen in het Houtvaartkwartier (achter zwembad de Houtvaart). Onze vrije tijd brengen we veel buiten door, de meiden houden van zwerven door de duinen en bossen rondom Haarlem (zoals te zien op de foto).

We houden van kamperen en in de winter van wintersporten. Ik houd zelf ook van zwerven door de omgeving en doe dit vooral hardlopend. Ik werk in Hoofddorp bij biotech-bedrijf AbbVie, waar ik gezondheids-economische dossiers opstel die de overheid nodig heeft voor nieuwe geneesmiddelen. Ik zit daar in de ondernemingsraad en heb daardoor al ervaring met medezeggenschap.

De belangrijkste reden om me verkiesbaar te stellen voor de MR, was dat ik graag meer betrokken zou worden bij de school, beter zou begrijpen wat er allemaal gebeurt en hoe het onderwijs in elkaar zit op De Zuidwester. Binnen de MR ben ik als penningmeester verantwoordelijk voor het budget. Dit budget krijgen we vanuit de school en daarmee kunnen we dingen voor de ouders organiseren, zoals de thema-avond met lezing van Eva Bronsveld in november vorig jaar. Maar het zou ook kunnen dat we het als MR niet eens zijn met een voorgenomen besluit van de school en dan moeten we mogelijk juridisch advies inwinnen van ons budget. Verder ben ik (samen met Judith) verantwoordelijk voor de jaarlijkse review van de begroting van de school, waar de MR instemming voor moet geven. In de anderhalf jaar dat ik in de MR zit, heb ik al een goed beeld gekregen van hoe de school werkt. Helaas hebben we te maken met een hardnekkig virus waardoor we als ouders niet echt in de school kunnen komen. Ik hoop dat dit in de komende jaren wel veel meer mogelijk gaat zijn. Ik zal me ook vanuit de MR hiervoor inzetten, bijvoorbeeld door samen met de school ouderavonden te organiseren waarbij ouders een beter beeld krijgen van het leerpad dat hun kinderen doorlopen.