De Zuidwester Nieuwsbrief

Contact

De Zuidwester
Ohmstraat 2
2014 EB Haarlem
023 5442424
info@zuidwester.com

NIEUWSBRIEF

Beste ouder(s), verzorger(s),

Dinsdag is ons nieuwe logo ook op de buitenmuur van school gehangen. Tegelijkertijd zijn alle borden rondom school aangepast. We zijn erg blij met het resultaatik hoop u ook! 

Afgelopen maandag hebben we een studiedag gehad. Alles ging via Teams, zodat we coronaproof aan de slag konden. De kleuterbouw is in de ochtend verdergegaan met de methode Knappe Kleuters. Zo leren we kinderen met een onderwijsvoorsprong beter te herkennen en ze het juiste aanbod te geven. De groepen 3 tot en met 8 zijn in onze nieuwe rekenmethode gedoken met behulp van een deskundige vanuit de uitgever. Zo leerden we welke mogelijkheden er binnen de methode zijn om kinderen de hulp te geven die ze nodig hebben. In de middag heeft het hele team zich verdiept in Gynzy. We gebruiken Gynzy op onze digiborden. Via Gynzy kan je op het bord schrijven, maar ook filmpjes laten zien, groepjes maken, energizers doen, handige tools inzetten en je lessen voorbereiden. 

Ondanks alle perikelen rondom corona blijft het belangrijk om niet alleen aan alle noodoplossingen te denken, maar ook bezig te blijven met de onderwijsinhoud. Daar zijn we met de studiedag goed in geslaagd.  

Het zal jullie vast niet ontgaan zijn dat de bezetting bij vlagen een ontzettende uitdaging is vanwege COVID19. Ik wil jullie bedanken voor al jullie begrip, ondersteuning en de lieve woorden die we krijgen. 

Met hartelijke groet,

Femke Nijbroek

Het is heerlijk de school weer gevuld te zien met kinderen.
We hopen dat er thuis ook enthousiaste verhalen doorsijpelen over school.

Nieuws uit groepen 1 en 2

De letter die de afgelopen tijd centraal stond, was de letter K. Deze sloot nog aan bij het thema Winkel, waarbij de voor Kopen stond. Er zijn bijvoorbeeld spullen verzameld met deze letter en er is geknutseld met de letter K. 

Wat de afgelopen tijd door de gehele school centraal stond, was de Kinderboekenweek met als thema En toen? Bijzonder voor de kleuters was het feit dat we deze afsloten met een workshop over de geschiedenis. Tijdens deze workshop hebben wij gedanst, waarbij we drie verschillende tijden doorliepen. Vanaf het heden gingen we naar de ridders, reisden we door naar de Romeinen en maakten we als laatste een stop bij de dinosaurussen. Gelukkig zijn we allemaal weer in het hier en nu geëindigd. 

Iedere kleuterklas heeft er de afgelopen tijd een vriendje bijgekregen, namelijk Rik de Pauw. Rik de Pauw sluit aan bij het sociaal emotionele programma dat wij op De Zuidwester hanteren: KivaHet idee achter Rik de Pauw is dat kinderen spelenderwijs sociale vaardigheden opdoen en zich sociaal emotioneel ontwikkelen. Uit het bijbehorende verhalenboek lezen we ongeveer een keer per twee weken een verhaal voor. De verhalen gaan over het samen fijn hebben, omgaan met gevoelens, ruziemaken en het weer goedmaken, elkaar helpen en jezelf zijn. Rik de Pauw komt niet alleen voor in het boek, hij woont ook als knuffel in zijn huisje in de klas. In zijn huisje heeft hij allerlei materialen liggen die in zijn verhalen voorkomen. Deze kunnen het aanknopingspunt zijn voor bepaalde gesprekken met elkaar. 

 

 

De herfstvakantie is voorbij en we zijn weer gezellig bij elkaar! Hopelijk is iedereen lekker uitgerust en klaar voor de komende periode. 

Nieuws uit groep 5

Voor de herfstvakantie zijn de kinderen van groep 5 gestart met het oefenen van de tafels en het klokkijken; zij gaan hiermee verder. Ook hebben de groepen 5 het over het thema Aardse extremen gehad. De kinderen hebben in groepjes een eigen onderzoek uitgevoerd naar een vulkaan. Van juf Maaike leerden zij hoe je een Powerpoint maakt en uiteindelijk heeft ieder groepje een prachtige presentatie aan de klas gegevenDit was erg leerzaam en heel leuk om te doen! Vlak voor de vakantie hebben we dit thema op spectaculaire wijze afgesloten met het maken van een vulkaan van papiermaché. 

Na de herfstvakantie zijn alle groepen gestart met de nieuwe rekenmethode. De leerkrachten hebben hier een uitgebreide studiedag over gehad. De groepen 5 blijven op papier werken, waarbij de digitale ondersteuning als extra oefenmateriaal zal dienen. 

Nieuws uit groep 6

De groepen 6 hebben het thema Wereldse kinderen behandeld, waarbij zij zich hebben verdiept in het leven van een kind van vroeger en van een kind in een ander werelddeel. Het volgende thema dat zij zullen behandelen gaat over Bijzondere dieren.  

Verder is groep 6 gestart met de digitale rekenmethode, waarbij zij niet meer vanuit een boek werken, maar een groot deel op eigen niveau op digitale wijze aangeboden krijgen. 

Ook zijn de kinderen begonnen met de boekbesprekingen en gaan zij nadenken over het onderwerp van hun spreekbeurt, die hierna zal volgen. 

 

Sintviering verplaatst naar vrijdag 4 december

De sinterklaasviering wordt verschoven van 3 naar 4 december. Vanwege corona zullen we aanpassingen moeten doen, maar we zijn vastbesloten er een mooi feest van te maken.

Maak een feestje van het wekelijkse uitstapje naar de bibliotheek
Hoe meer plezier een kind heeft in lezen, hoe meer het zal lezen