De Zuidwester Nieuwsbrief

De Zuidwester
Ohmstraat 2
2014 EB Haarlem
023 5442424
info@zuidwester.com

Volg ons op Instagram!

Nieuwsbrief

Beste ouder(s), verzorger(s),

In deze nieuwsbrief gaan we jullie bijpraten over alle mooie dingen die er op school gebeuren. Het is makkelijk om de nieuwsbrief te vullen. We zijn met zoveel vakinhoudelijke ontwikkelingen bezig! We zijn en blijven een school in beweging.

Hartelijke groet,

Femke Nijbroek en Lotte Telleman

 

Nog even dit…

Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen op tijd naar school gebracht worden? Dan kunnen de lessen om half negen starten.

 

Vakanties schooljaar 2024-2025

Zomervakantie Za 20 juli t/m zo 1 september 2024
Herfstvakantie Za 26 oktober t/m zo 3 november 2024
Kerstvakantie Za 21 december t/m zo 5 januari 2025
Voorjaarsvakantie Za 15 februari t/m zo 23 februari 2025
Meivakantie Vr 18 april t/m ma 5 mei 2025
Hemelvaart Do 29 mei t/m zo 1 juni 2025
Pinksteren Maandag 9 juni 2025
Zomervakantie Za 12 juli t/m zo 24 augustus 2025

De studiedagen voor het schooljaar 2024-2025 zijn nog niet bekend. Deze zullen later dit schooljaar in overleg met de MR worden vastgesteld. 

Onze kijk op onderwijs en toetsen

Leren gaat over meer dan rekenen en taal. We kunnen de cognitieve ontwikkeling van kinderen niet los zien van andere ontwikkelingsgebieden. Want als kinderen zich bijvoorbeeld motorisch en lichamelijk ontwikkelen, vergroten ze hun bewegingsvrijheid en ontdekken ze de wereld om zich heen. De sociale en emotionele ontwikkeling zorgt ervoor dat kinderen in staat zijn tot steeds complexere vormen van spel, samenspelen en samenwerken. Dit zorgt voor nieuwe ervaringen die op hun beurt de cognitieve vaardigheden weer stimuleren.

De Zuidwester is een talentenschool. Door te werken met talenten ontdekken kinderen hun mogelijkheden in de volle breedte. Een kind is immers zoveel meer dan de uitslag van een toets. Daarbij meet een toets niet eens het hele curriculum. Denk bijvoorbeeld aan mondeling taalgebruik of het schrijven van teksten. Als een toets van Leerling in Beeld aanvullende informatie laat zien, pakken we dat erbij. Maar die toets is niet leidend voor het gesprek.

We willen namelijk dat de gesprekken gaan over álles wat onze kinderen leren. Over hoe ze leren. Of ze extra instructie nodig hebben en het ze daarna prima lukt. Of dat het nog niet lukt, en ze dan extra oefenen. Over hoe ze in hun vel zitten, kunnen doorzetten en welke talenten ze allemaal laten zien. We leggen al die puzzelstukjes bij elkaar en vormen zo een compleet beeld. Op deze manier hebben we een gesprek waarbij we de kinderen en hun ontwikkeling recht doen.

.
We maken er samen een leuke school van!

Nieuw teamlid Esther Knol

Binnenkort hebben wij er een nieuwe collega bij! Kleuterleerkracht Esther Knol stelt zich graag even voor:

Vanaf juni kom ik op woensdag, donderdag en vrijdag het team versterken in groep 1/2B! Ik ben Esther Knol, 44 jaar oud en moeder van twee kinderen, Lieve (14 jaar) en Lucas (12 jaar). De afgelopen vijf jaar heb ik in groep 1/2 op Montessori de Wijde Wereld gewerkt.

Ik vind het belangrijk dat kinderen leren vanuit verwondering, spelenderwijs en daarbij bewegend kunnen leren en ik houd ervan om grapjes met de kinderen te maken. Naast het lesgeven, vind ik het leuk om wat van de wereld te zien en houd ik van hardlopen en racefietsen. Ik hoop op een fijne samenwerking met ouders en collega’s en veel plezier te maken met de kinderen!!

 

Hoera! We hebben nieuwe verkeersbrigadiers!

Wouter, Gijs en Michiel vullen het brigadiersteam aan en helpen onze kinderen veilig oversteken op de Pijlslaan.

Bedankt Wouter, Gijs en Michiel!!

Wij houden een Schaaktoernooi!

De kinderen uit de groepen 4 t/m 8 houden onderling een Schaaktoernooi onder leiding van meester Rinus. We hebben 28 deelnemers: 10 uit de bovenbouw en 18 uit de groepen 4 en 5.

Het schaaktoernooi vindt 6 weken lang op maandag na schooltijd (14.15 – 15.00 u) plaats op onderstaande data:

27 mei 3 juni 10 juni
24 juni 1 juli  8 juli

Niet op maandag 17 juni i.v.m. kamp.

Nieuws uit de leerlingenraad

In de groepen 5 t/m 8 staan ideeënbussen. Iedere vergadering lezen we samen de ideeën uit deze bussen. In de loop van dit schooljaar kwamen er veel verzoeken van kinderen om in álle klassen een paasontbijt te houden. De leerlingenraad heeft aan de directrice gevraagd of de groepen 5 t/m 8 dit ook mogen doen. Dit punt is in het MT besproken en daar is het idee ontstaan van een paaspicknick voor de hele school. Dit is een voorbeeld van hoe de leerlingenraad zich inzet voor de leerlingen van De Zuidwester.

Verder staan er allemaal nieuwe leesboeken in onze boekenkasten! Daar zijn we heel blij mee. We hebben aan de leerlingen gevraagd om de boeken een score te geven. De meest gelezen en hoogst scorende boeken heeft de leescommissie nabesteld.

Nog een punt uit de ideeënbus is het verkeer rondom onze school. Juf Lotte heeft Puck Bakema van Veilig Verkeer Nederland gevraagd om bij onze vergadering aanwezig te zijn.

Vorig jaar heeft de leerlingenraad al veel acties gehouden, maar veel leerlingen vinden het verkeer rondom de school nog niet veilig genoeg. In de groepen 5 t/m 8 zijn de leerlingen bezig geweest het verkeer rond de school in kaart te brengen door de leerlingen in de klas te vragen hoe ze naar school gaan. Veel leerlingen gaven aan dat er bij de uitgang van de corridor vaak heel veel fietsen en bakfietsen van de ouder(s)/verzorger(s) geparkeerd worden. Kinderen die op de fiets of lopend komen botsen daar tegenaan en dat willen ze niet. Ook is aan alle ouders gevraagd een enquête in te vullen. We gaan ermee aan de slag!

En dan als afsluiter: een schoon schoolplein! Er is steeds vaker afval en plastic te vinden op ons schoolplein. Wij gaan nu samen aan de slag om ons schoolplein schoon te houden. Een keer per week zullen de klassendiensten van de groepen 5 t/m 8 een rondje over het schoolplein lopen om afval en/of plastic op te ruimen. Samen houden we ons schoolplein schoon!

Groetjes Anna & Mia

Afvalbakken

De leerlingenraad bracht vorig jaar in dat het scheiden van afval op school beter kon. En daar hadden ze gelijk in. Samen met de leerlingenraad hebben we er uiteindelijk voor gekozen om papier, plastic en restafval op school te scheiden.

Groente en fruit nemen de kinderen mee naar huis; ze gooien het daar in de GFT-bak. Dat scheelt fruitvliegjes in de klas.

Hiervoor zijn speciale afvalbakken besteld. Binnenkort worden de afvalbakken geleverd, en de leerlingenraad staat dan natuurlijk klaar om ze in ontvangst te nemen.

Meld je aan voor het Talentatelier!

Aanmelden kan via de leerkracht van je kind(eren) of via dit aanmeldformulier.

De leukste voorleesboeken

Ben je voor jouw kind op zoek naar een mooi boek voor wat fijne voorleesuurtjes samen? Er is zoveel keus! Hier vind je 39 tips.

Meivakantie op boerderij Zorgvrij

De meivakantie komt er weer aan en op boerderij Zorgvrij is er in deze periode weer van alles te doen. Zo is er een knutselactiviteit, een speurtocht en de kinderen kunnen de kippen of de geiten voeren. Meer informatie vind je in deze flyer.

Nieuwsbrief Buurtgezinnen

Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’ koppelt Buurtgezinnen gezinnen die steun kunnen gebruiken aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast.

Buurtgezinnen heeft een nieuwsbrief uitgegeven, lees er hier alles over.

GGD-flits april

GGD Kennemerland heeft een nieuwe GGDflits geschreven over de onderwerpen Doe de teken check en 6 tips voor een gezond gebit. De brief is hier te vinden.