De Zuidwester Nieuwsbrief

Contact

De Zuidwester
Ohmstraat 2
2014 EB Haarlem
023 5442424
info@zuidwester.com

NIEUWSBRIEF

Beste ouder(s), verzorger(s),

Inmiddels hebben we de tweede week van thuisonderwijs bijna achter de rug. Het is voor iedereen een pittige klus. Fijn dat we er samen altijd uitkomen als er iets aan de hand is. Hoewel er een kans is dat de scholen 25 januari weer open zullen gaan, is dat in het licht van de Britse variant van het virus nog niet zeker. Natuurlijk hopen we dat we de school snel weer gevuld zullen zien met kinderen, want we missen ze enorm.

Bij de ouders van groep 8 – en mogelijk ook in de groepen 6 en 7 – zijn er wellicht toenemende zorgen over de invloed van deze periode op de advisering. In ieder geval is het antwoord nu niet: laat de groepen 8 (of 6 en 7) maar naar school komen. Dat is onverantwoord in het licht van de informatie van het kabinet en de druk op de zorg. Er is daarom bovenschools afgesproken dat we geen groepen naar school laten komen. De schoolbesturen in de regio (van Primair én Voortgezet Onderwijs) zijn met elkaar in overleg om ervoor te zorgen dat we alles in het werk stellen om de kinderen van deze lichting(en) geen nadeel te laten ondervinden van de lockdown en de mogelijke leerachterstand door afstandsonderwijs. We verwachten u daar vóór eind januari meer over te kunnen zeggen.

Ook zijn we naast het thuisonderwijs druk met de noodopvang. Ons verzoek is om als ouder niet met uw kinderen op het schoolplein te gaan spelen als daar de kinderen van de opvang spelen. Wij kunnen dan namelijk niet het overzicht houden. Daarbij blijft de boodschap om uw kind alleen naar de opvang te sturen als u een primair beroep heeft én u thuis echt geen oplossing kunt vinden. Dit vanwege de moeite die het ons kost om de noodopvang in goede banen te leiden in combinatie met onze primaire lesgevende taken. We hopen op uw begrip en medewerking.

Ondertussen zijn we voortdurend ons (digitale) aanbod aan het evalueren en eventueel bijstellen als dat nodig is. We vinden het belangrijk de kinderen veel te zien en ze zo goed mogelijk te kunnen helpen. Daarbij is er achter de schermen voorbereiding nodig om de lessen voor te bereiden. Daarnaast worden de ondersteuners en leerkrachten ingezet voor de noodopvang, wat weer druk geeft op de extra ondersteuning. We begrijpen dat ook u als ouder graag ziet dat de kinderen veel contactmomenten hebben met de leerkracht, mede om de druk op het organiseren van het thuisonderwijs te verkleinen. We doen ons best om de balans te houden en ook naar uw behoeften te luisteren. Als er wijzigingen zijn in het aanbod zullen de leerkrachten dit met u communiceren.

Als u problemen ervaart met het thuisonderwijs, maak dit dan bespreekbaar met de leerkracht. Zo kunnen we samen naar oplossingen kijken. De ervaring leert dat die oplossing altijd wel te vinden is. Als we als school zorgen hebben over de ontwikkeling van individuele kinderen, dan bespreekt de leerkracht deze kinderen met de intern begeleiders. Het kan zijn dat deze kinderen dan op school het ochtendprogramma in hun eigen klas of in de parallelgroep meedoen. Zo kan de leerkracht ze meer ondersteunen.

Graag willen wij nog centraal bedanken voor alle lieve reacties, de ondersteuning en het meedenken. We horen ook van de leerkrachten terug dat ze veel waardering krijgen in de vorm van complimenten en soms bijvoorbeeld tekeningen van de kinderen.

Samen kunnen we de het digitale onderwijs en de lockdown zo goed mogelijk laten verlopen. We hoorden het tijdens de persconferentie; er is licht aan het eind van de tunnel. Tot die tijd; blijf gezond en in contact met school en elkaar.

Met vriendelijke groet, 

Sharon Rijnbeek en Femke Nijbroek

 

 

 

 

 

 

 


Niet vergeten! 

U heeft een uitnodiging voor ons kwaliteitsonderzoek gehad en het helpt ons enorm als u dit in wilt vullen. Bedankt voor de moeite!

Rapporten, rapportgesprekken en de citotoetsen

Zoals u wellicht weet is dit de periode van het schooljaar dat de Cito M-toetsen worden afgenomen. Ook staan binnenkort de rapporten en oudergesprekken op de planning. Door de lockdown en het thuisonderwijs zien wij ons genoodzaakt de planning hiervan aan te passen.

Hieronder zetten wij kort op een rij hoe wij dit de komende periode voor de groepen 1 t/m 6 gaan doen. Voor de groepen 7 en 8 willen wij eerst nog kort met de betrokken leerkrachten overleggen. Mogelijk wordt dit pad iets anders, vanwege de (spoedige) advisering naar het VO. We zullen ook dit zo snel mogelijk communiceren.

Voor de groepen 1 t/m 6:

 • Vanaf deze week zouden we in groep 3 t/m 8 eigenlijk de cito-toetsen afnemen. Dat lukt uiteraard niet. Wij stellen dit uit tot de scholen weer open zijn en zullen dan vanzelfsprekend niet meteen de eerste week gaan toetsen, maar wel vlot daarna.
 • In de jaarplanning staat dat de rapporten mee gaan op 12 februari. Dat blijft zo. De leerkrachten zullen een rapport maken over de kinderen, met daarin alle bevindingen van de eerste helft van het schooljaar. Hierin worden ook de methodetoetsen meegenomen, maar niet de citoresultaten (die zijn dan nog niet of niet allemaal afgenomen).
 • De oudergesprekken zullen gewoon volgens planning plaatsvinden. U krijgt hiervoor zoals gebruikelijk een uitnodiging via Social Schools.
 • Zodra de cito-toets-uitslagen compleet zijn, ontvangen alle ouders die van hun kind. Als daar aanleiding voor is, zal de leerkracht ouders uitnodigen voor een (extra) gesprek.

Nieuwe baan juf Tetsje

Juf Tetsje heeft een nieuwe baan in Amsterdam gevonden en gaat De Zuidwester verlaten.  Hieronder vertelt Tetsje er meer over. We zullen Tetsje missen, maar wensen haar natuurlijk ook veel succes en plezier in Osdorp!

Beste ouders,

Ik heb lange tijd met veel plezier op De Zuidwester gewerkt. De laatste tijd begon het echter te kriebelen. Ik merkte dat ik toch nog de behoefte voelde om een nieuwe uitdaging aan te gaan.

In het verleden heb ik lange tijd in Amsterdam Osdorp gewerkt. Toen ik in deze wijk dan ook een vacature zag staan voor een instroomgroep, heb ik de stoute schoenen aangetrokken en hierop gesolliciteerd. Korte tijd terug hoorde ik dat ik ben aangenomen.

Dit betekent dat ik eind januari afscheid zal nemen van De Zuidwester en van mijn groep 4; en dat in een periode van Corona. Ik had dit graag anders gewild. Ik zal de kinderen, maar ook jullie als ouders, missen.

Groet, Tetsje

.
We maken er samen een leuke school van!

Nieuws uit de groepen 3

Vanuit de groepen 3 willen we het even niet hebben over de lockdown. Wel willen wij je vertellen over wat je als ouder samen met jkind thuis allemaal kunt doen om het rekenen leuker te maken. 

 • Op de foto zie je de verliefde harten. Dit zijn de getallen die samen 10 zijn. Dus 3 is verliefd op 7 en andersom ook. Kinderen kunnen zelf harten tekenen, aan elkaar maken en de verliefde getallen erin schrijven. 

 • Gooien met 2 dobbelstenen en in een oogopslag zien hoeveel het is. Of de som erbij maken: 5 + 6 = 11.
 • Ganzenbord spelen met 2 dobbelstenen en voordat je gaat lopen eerst uitrekenen waar je komt te staan. Ik sta op 14 en gooi 4 en 3 (4 + 3 = 7) 14 + 7 = 21. Ik spring met mijn gans in éen keer naar 21. 
 • Met een spel kaarten de hoogste kaart spelen. Je hebt allebei een stapel kaarten. Je draait tegelijk één kaart om. Wie de kaart met het hoogste getal heeft, mag beide kaarten hebben. 
 • De trap oplopen en een willekeurig getal noemen. Doortellen bij elke trede vanaf dit getal. 
 • De huisnummers benoemen als je door de straat loopt (sprongen van 2; even en de overkant oneven).  
 • Sommen bedenken van de getallen die je ziet op een nummerbord van de auto. 
 • Gezellig met elkaar bingo spelen. Maak je eigen bingokaart door 16 vierkantjes te vouwen en hier willekeurige getallen in te schrijven. 

Op deze manier help je je kind enorm met het automatiseren zonder dat het doorheeft dat het aan het rekenen is. 

Veel plezier!

Nieuws uit groep 7

Voor de vakantie is juf Debby met zwangerschapsverlof gegaan. De klas werd even fulltime overgenomen door Erik. Vorige week is juf Elif weer begonnen, wel een rare tijd om de klas zo te leren kennen. De dagen die ze heeft gewerkt – ze is er nu altijd op donderdag en vrijdag – vond ze super. Eindelijk weer een klas, al was het dan digitaal.

De week voor de kerstvakantie was best raar. Ineens kregen we te horen dat we in een lockdown moesten. Dat was wel even slikken, want zo kon het kerstontbijt niet doorgaan. Gelukkig hebben we dit ontbijtje digitaal gedaan, met kaarsjes aan en het kerstverhaal.

Woensdag werd nog gebruikt om alles voor te bereiden op online les. Emailadressen werden gecheckt, Basispoort werd nog eens bekeken en er werd besproken hoe de lessen zouden plaatsvinden. Ook al hadden de leerlingen al eens een lockdown meegemaakt, er mag best gezegd worden dat het heel stoer is van de leerlingen dat ze dit zomaar eventjes doen. HULDE VOOR IEDEREEN!

Het is niet niks om alleen thuis je werk te moeten doen, onder het kritische oog van een ouder (ook respect voor hen natuurlijk), zonder je vrienden en vriendinnen om je heen. School is niet alleen maar leren, het is ook een heel groot deel van je sociale contacten, iets wat ineens wegvalt.

Het adaptieve vermogen van de leerlingen blijkt maar weer eens heel erg groot te zijn. Zonder al te veel morren schakelen ze over, weten ze hoe ze moeten werken in Teams en zoeken ze elkaar (online) op om vragen te stellen over het werk, heel knap. We proberen de leerlingen iedere week 1op1 te spreken; waardevolle momentjes zijn dat.

Gelukkige vinders van een gouden appel! 

Het is alweer even geleden dat we thuis kerststukken maakten. 4 kinderen hebben zich op de foto laten zetten met een gouden appel. Wij missen dus nog één winnaar. Hopelijk gaan we die ene gelukkige ook nog vinden! 

Op de eerste schooldag na de lockdown zal er voor iedere winnaar een prijsje klaarstaan. Van harte gefeliciteerd met het vinden van de gouden appel!

Buurtgezinnen.nl 

Buurtgezinnen.nl is een nieuw initiatief in Haarlem. Buurtgezinnen organiseert ondersteuning voor gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen). Deze gezinnen worden gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven (steungezinnen). Meer informatie over dit initiatief vindt u hier