De Zuidwester Nieuwsbrief

De Zuidwester
Ohmstraat 2
2014 EB Haarlem
023 5442424
info@zuidwester.com

Volg ons op Instagram!

Nieuwsbrief 10 maart 2022

Beste ouder(s), verzorger(s),

De nieuwe rapporten zijn voor het eerst meegegeven (in digitale versie dan), de rapportgesprekken zijn gevoerd en de kinderen uit groep 8 hebben hun definitieve advies gekregen.

Helaas is corona nog niet totaal verdwenen. Ook binnen ons team zijn er weer positieve testuitslagen. We kunnen dit niet altijd opvangen en er moet toch af en toe een klas naar huis omdat de invalpool praktisch leeg is. Heel fijn dat we jullie steun krijgen als we zo’n beslissing moeten maken. Bedankt daarvoor!

Ondertussen zijn we ondanks corona weer lekker gestart na de vakantie, en verheugen we ons al op alle activiteiten die komen gaan.

Zeer grote kans dat we eindelijk weer naar het Naaldenveld kunnen en dat groep 8 weer lekker op kamp kan gaan!

Voor de komende periode hebben we een alternatief bedacht voor de cultuurweek. We willen de cultuurweek in een andere vorm gaan gieten, en daar willen we even de tijd voor nemen. Maar omdat we in april en mei in alle groepen aan thema’s werken, zal er in alle groepen een afsluitende kijkmiddag voor ouders worden georganiseerd. Daar presenteren de kinderen wat ze bij het thema gedaan en geleerd hebben. Het wordt niet één kijkmiddag voor de hele school, maar elke groep zal het in de komende twee maanden zelf organiseren. De uitnodigingen volgen dus.

Verder hebben we nog genoeg plannen die vanwege corona in de koelkast stonden. Al die talenten op school willen we natuurlijk wel de ruimte geven. Daarover later meer!

Zoals jullie al in een apart Social Schools bericht hebben kunnen lezen, zetten we ons op school ook in voor Oekraïne. We doen dit op een voor elke leeftijd passende manier. Als school willen we betrokken zijn bij de wereld om ons heen. Soms laat je dat zien door plastic op te ruimen in de buurt, en soms gaat die betrokkenheid over de landsgrenzen heen. Wat fijn om alle positieve reacties te lezen, en….de collectebus staat niet meer op 0!

Hartelijke groeten,

Sharon Rijnbeek (adjunct directeur)
Femke Nijbroek (directeur)


 

 

 

 

 

 

 


Nieuws van de leerlingenraad

Hallo allemaal! 

Wij van de leerlingenraad hebben dinsdag 15 feb weer een vergadering gehad. Dit keer is er een echt idee besproken. Wij hebben 4 kinderen uit groep 6 op bezoek gehad die graag langer eetpauze wilden. We hebben toen samen met hun wat ideeën bedacht om dit op te lossen. De conclusie is geworden dat we de kinderen zelf laten kijken of ze niet te veel eten mee hebben en dat we de 2de week na de voorjaarsvakantie twee ideeën gaan uitproberen. Die ideeën zijn als volgt: dat de kinderen die na het kwartiertje lunchpauze tijdens het buitenspelen het nog op kunnen eten. En het 2de idee is dat de kinderen na het buitenspelen nog ongeveer 5 minuutjes hebben om het tijdens de uitleg van de juf of meester nog op te eten. Dit allemaal wordt ook overlegd met Op Stoom en de juffen en meesters zelf. 

Groetjes Jasmijn 8A 

Wilt u alles weten over de leerlingenraad? Wij hebben onze eigen pagina op de website: https://zuidwester.com/leerlingenraad-de-zuidwester/

 

 

 

 


Email Club Collect voor ouderbijdrage en kampgeld

De OuderVereniging heeft via Club Collect het verzoek tot het betalen van de eigen bijdrages (algemeen en kamp) verstuurd.  

Eind vorige week heeft u een email ontvangen van Club Collect. Hiermee kunt u de ouderbijdrage en het kampgeld aan de OuderVereniging overmaken. Wilt u controleren of u deze mail ontvangen heeft? Wij verzoeken u vriendelijk de bijdrages over te maken.  

Eventuele vragen kunt u sturen naar ov@zuidwester.com 

Met vriendelijke groet, 

Martijn Pover

Penningmeester OV De Zuidwester

.
We maken er samen een leuke school van!

Nieuws uit de groepen 1 en 2

Het thema Prentboek was in iedere klas een groot succes! De prentenboeken die de laatste weken als leidraad golden in de verschillende klassen waren:  

Groep 1/2 A Andre het astronautje
Groep 1/2 B Pluk van de Petteflet
Groep 1/2 C Andre het astronautje
Groep 1/2 D Het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal over dino’s
Groep 1/2 E Het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal over dino’s

Er werd in de groepen A en C ontdekt welke planeten er zijn en op welke planeten je kunt wonen. De kinderen hebben ontdekt dat de aarde draait en de zon om de aarde draait. Dit fenomeen is in de klassen ook nagespeeld. Er werd een UFO geknutseld en een ruimtepak ontworpen aan de hand van het verhaal van Andre Kuipers. Leuk om een kijkje te nemen: https://youtu.be/Vb2ZXRh74WU 

In groep B was het torenkamertje van Pluk en de roze kamer van Aagje te vinden. Juf Annemieke heeft Zaza gehaakt, die in de klas logeerde. Ook zijn Pluk, Aagje en het kraanwagentje geknutseld. Groep 2 heeft hier een werkboekje over gemaakt. Er werd een liedje over mevrouw Helderder gezongen en het telversje van de Stampertjes is aangeleerd. 

In de groepen D en E viel het op hoeveel de kinderen al wisten over het thema Dinosaurussen! Hier hebben we uiteraard nog wat kennis aan toegevoegd door veel te lezen, te bekijken en het er samen over te hebben. Zo hebben we bijvoorbeeld een dinosauruspoot vergeleken met onze eigen voeten: hoeveel van onze voeten passen er in een dinovoet? Er zijn fossielen gemaakt van klei, dino’s geknutseld en skeletten gebouwd. De zandtafel was omgetoverd tot onderzoekscentrum waar de kinderen verschillende opgravingen konden doen. 

Als afsluiting van het thema hebben we de vulkaan, die in de klassen stond, laten uitbarsten! Dit was voor veel kinderen het hoogtepunt van het thema. 

Nieuws uit de groepen 5 en 6

De vakantie ligt alweer bijna twee weken achter ons. Met nog voor de vakantie het nieuwe rapportfolio en de gebruikelijke rapportgesprekken. Het was jammer dat deze gesprekken nog via Teams moesten plaatsvinden; het is fijner om met elkaar om de tafel te zitten. Gelukkig zijn de meeste coronamaatregelen weer losgelaten en mogen de ouders ook weer in de school komen. Het betekent ook dat we weer makkelijker een uitje kunnen plannen. Aanstaande maandag gaan de groepen 5 en 6 naar Het Zwanenmeer in de Philharmonie. 

Groep 5 is met Blink bezig met het thema Wonderlijke uitvindingen. Hierbij is voor een zelfverzonnen probleem een oplossing bedacht d.m.v. een uitvinding van de toekomst. Deze uitvindingen zijn getekend en ook is hierbij een handleiding geschreven. Nadat deze gepresenteerd waren, zijn alle uitvindingen op ‘de uitvindingenmuur’ gehangen. Groep 5A is ook bezig met het kleien en schilderen van fantasiedieren.

Uitvindingenmuur 5A Uitvindingenmuur 5B

Op rekengebied blijven de klokken wekelijks terugkomen. Wij zijn nu bezig met 10 over half en 10 voor half. 

In groep 6 gaan we starten met een nieuw blok van Blink: Dat wil ik zeggen. Het gaat over verschillende manieren van communiceren op de wereld. Van morse code tot fluittaal en van gebarentaal tot grottekeningen.  

Met taal zijn we bezig met het thema Plankenkoorts. Dit sluit mooi aan op de rondleiding die we enkele weken geleden hebben gehad in de schouwburg. Ook krijgen we nog een workshop en een voorstelling passend bij dit thema. 

De aankomende 5 weken gaat groep 6 aan de slag met een workshop Fotografie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende creatieve uitingen. Deze kunt u natuurlijk bewonderen als alles af is. 

Ondertussen zijn we in groep 6A ook al bezig met het maken van een werkstuk in Word. 

Als het weer meewerkt zullen de groepen 6 vanaf begin april op de donderdagochtend naar de schooltuinen gaan. Groep 6A gaat van 10.30 tot 12.00 uur; groep 6B van 9.00 tot 10.30 uur. Om alles soepel en goed te laten verlopen hebben wij wel ouders nodig om mee te gaan naar de schooltuinen. Dus wilt u of kunt u mee op een donderdagochtend, geef u dan op bij Karen voor groep 6A en bij Istvan voor groep 6B. Dan proberen wij een schema te maken van wie wanneer meekan. Alvast heel erg bedankt! 

Online ouderavond GGD

Het team Gezonde School van GGD Kennemerland organiseert, in samenwerking met de experts van Centrum voor Seksuele Gezondheid & Jeugdgezondheidszorg, een online ouderavond met als thema Opgroeien met liefde.

Deze avond is bestemd voor ouders of opvoeders met kinderen op het basisonderwijs.

De online ouderavond vindt plaats op 22 maart a.s. van 19.30-20.30 uur. Naast het geven van informatie en tips worden vooral ouders aan het denken gezet over seksuele opvoeding. Meer informatie vindt u hier.