De Zuidwester Nieuwsbrief

De Zuidwester
Ohmstraat 2
2014 EB Haarlem
023 5442424
info@zuidwester.com

Volg ons op Instagram!

Nieuwsbrief 21 april 2022

Beste ouder(s), verzorger(s),

Nog even en het is alweer meivakantie.

Deze week hebben de kinderen van de groepen 8 hun eindtoets gemaakt. Ze waren hard bezig, maar ook ontspannen. We kennen ze immers al jaren, en ze zijn al geplaatst op hun nieuwe school.

In de afgelopen periode hebben we weer kunnen meemaken hoe het is om zonder coronamaatregelen ons onderwijs vorm te geven. En we hadden heel wat in te halen.  Pasen hebben we zeker niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Wat was het geweldig om de kinderen uit de groepen 1-8 samen in een lentemusical te zien optreden. En het Zuidwester Koor heeft ook een prachtig lied laten horen. Zelfs in canon! De kinderen uit de midden- en onderbouw hadden mooie zelf versierde paasdozen mee voor elkaar. Maar we hadden ook een paashaas op school! Meester Pieter heeft de kinderen uit groepen 6-8 getrakteerd op krentenbrood. Hij was bijna niet te herkennen 😉

Tijdens de studiedag hebben we onze kennis over meer- en hoogbegaafdheid aangevuld door een deskundige vanuit het samenwerkingsverband uit te nodigen. We hebben in de middag met elkaar intervisie gedaan en hebben de dag afgesloten met ontspanning. Want ook wij hebben behoefte om elkaar na alle digitale vergaderingen weer live en informeel te ontmoeten.

Het is heerlijk om de kinderen bezig te zien in de klas, en te zien hoe het team zo deskundig en met elkaar goed onderwijs vormgeeft.

Kortom, wat is het toch een mooie plek om te werken, zo’n basisschool!

Hartelijke groeten,

Sharon Rijnbeek (adjunct directeur)
Femke Nijbroek (directeur)

 

.
We maken er samen een leuke school van!

Nieuws uit de groepen 3

Afgelopen weken hebben we ons n.a.v. thema Kunst in de groepen 3 kunstzinnig geuit. Vandaag was de kijkmiddag na schooltijd. Vrijdag sluiten we af met de Koningsspelen! Na de vakantie beginnen we met het nieuwe lijn 3 thema Dieren. 

Met rekenen hebben we uitgerekend hoe laat het is als het 4 uur later is dan 11 uur. Ook hebben we aan de ketting van honderd de getallen gehangen en zijn we het hoofdrekenen aan het trainen met handig rekenen:

Je kent de dubbelsommen uit je hoofd, dus ook de bijna dubbelsommen: 4+4=8, dus 4+5=9. Maar ook omgekeerd: 8-4=4, 9-4=5. De vijfsommen (5+, 5-, +5, -5 en =5) ken je uit je hoofd: 5+3=8, 2+5=7, 4+1=5. Maar ook 8-3=5, 7-5=2, 9-4=5.

De vriendjes van 10 ken je uit je hoofd: 4+6=10, 8+2=10, enz. Maar ook 10-8=2, 10-..=5. Zo hoeven we steeds minder tellend uit te rekenen en kun je moeilijkere sommen ook gaan oplossen. 

Verder zijn we bij de kinderen het kamp aan het introduceren, zo leven ze er steeds meer naar toe en kunnen ze alle vragen al aan ons kwijt. Er wordt aan het idee gewerkt om er eerst een keer te gaan spelen, zodat de kinderen het terrein kunnen zien en zich er meer een beeld van kunnen vormen. 

Nieuws uit de groepen 4

In de week van 4 april was de Kindermuziekweek. Voor deze gelegenheid hebben de kinderen van groep 4B een liedje geleerd: Ik en Jij. Daar hoorde ook een dansje bij (zie foto). Sommige kinderen hebben echt soepele heupjes! Verder hebben we in de groepen 3 en 4 gekeken naar een concert met klassieke muziek. Dat was best interessant! 

Daarnaast zijn we in de groepen 4 druk bezig met het leren van de tafels. We hebben de volgende tafels al gehad: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 10!

Deze week oefenen we nog met de tafel van 5, 6 en 7 door elkaar, maar na de vakantie gaan we aan de slag met de tafel van 8. 

Ook tijdens de rekenlessen leren we hoe je tafelsommen kunt uitrekenen die nog lastig zijn. Bijvoorbeeld door 1x meer of 1x minder dan de steunsom. En dat je de som kunt omkeren, maar dan verandert wel het verhaal erbij. 

Klokkijken analoog en digitaal doen we ook: de uren, halve uren en kwart over en kwart voor. Sommige kinderen vinden digitaal klokkijken makkelijker dan analoog. Probeer er thuis ook wat aandacht aan te geven. Afspreken hoe laat ze iets mogen of thuis moeten zijn bijvoorbeeld. 

Nu het lente is zijn we begonnen met het taal thema Klein. Dat sluit goed aan bij het thema van Blink over Kleine beestjes.

Daar zult u de komende tijd meer over horen. 

Nieuws uit de groepen 7

De groepen 7 zijn met Blink bezig met het thema Experimentele keuken.

In dit thema worden proefjes gedaan waarbij verschillende natuurkundige verschijnselen centraal staan. Welke ingrediënten zitten er bijvoorbeeld in een kroket en welke kooktechnieken worden er gebruikt? 

 

Er werd geëxperimenteerd met vaste en vloeibare stoffen en gassen (hoewel priklimonade maken van baking soda niet echt een succes was). Wat zijn warmtebronnen, hoe kan je iets isoleren? Luchtdruk, hoe werkt dat en hoe zet je die kooktechniek in? Ook hebben we de documentaire Rauw gekeken en daarover gepraat. 

Afgelopen week was het weer tijd voor de Drempeltest. Deze test maken alle leerlingen uit groep 7. Je kunt er niet voor leren maar het is toch altijd weer een spannend moment. 

Tussen de Drempeltesten door werd groep 7B door het Teylers museum gebeld, met het bericht dat de groep winnaar is van Durf, Droom en Dicht. Een paar weken geleden hebben wij meegedaan aan de wedstrijd ter ere van Pieter Teyler. Hij droomde van een betere wereld en schreef zijn wensen op in zijn testament. Hij stierf op 8 april 1778. Uit zijn idealen en nalatenschap is Teylers Museum voortgekomen.

Met een gedichtenwedstrijd halen we de dromen van jonge Haarlemmers op en geven we hen een podium om hun idealen te delen met de stad. De kinderen moesten eerst zelf iets opschrijven over ik denk, ik droom, ik durf of ik ontdek. Daarna moesten ze de zinnen samenvoegen met hun klasgenootjes en tot slot hebben we er met de hele klas dit gave gedicht van gemaakt: 

Ik denk aan vrede op aarde, aan villa’s die grenzen aan plasticvrije natuur waar ik kan rijden met mijn elektrische Ferrari.  

Of ik rijd daar op mijn paarden met mijn BFF. 

Ik droom over een groot huis met een voetbalveld inclusief toeschouwers erin. 

Het huis is gevuld met dansende vrienden. Dan gaan we op safari met rondspringende konijnen en tot slot kerven we onze namen in een boom. 

Ik durf de Mount Everest op te fietsen om daar te dansen en tegelijkertijd te schreeuwen: ‘Ik durf te strijden voor de wereld en ik durf mijn mening te geven!’ Daarna ga ik er vanaf bungeejumpen naar het buitenland.  

Ik ontdek dat je om je heen moet kijken.  

Dat er in andere landen geen vrede is.  

Soms zelfs geen school.  

Wees blij met wat je hebt. 

De prijs die wij gewonnen hebben is een workshop Spoken Word op school en een filmdag in Pieter Teylers Huis waarin het gedicht wordt opgenomen. 

Nieuws uit de groepen 8

Blink: Oorlog en Vrede 

Met Blink Wereld zijn wij begonnen met het thema Oorlog en vrede. De kinderen onderzoeken in dit thema verschillende oorlogen en de oorzaken ervan. Hoe is het leven tijdens een oorlog? En hoe gaat het daarna? En kun je oorlogen voorkomen? Zo ja, hoe denken mensen daarover?  

In de vier onderzoekslessen:  

  • onderzoeken de kinderen hoe de Duitsers zich voelden na de Eerste Wereldoorlog 
  • onderzoeken ze waarom Hitler aan de macht kon komen
  • denken ze na over dilemma’s in de oorlog
  • onderzoeken ze hoe de EU bijdraagt aan vrede in Europa

Musical 

Weet u de titel van de musical al? Sommige kinderen houden het strikt geheim en andere kinderen zijn er heel open over. Alle kinderen hebben een code gekregen voor de musicalapp, zodat ze thuis met de teksten, liedjes en dansjes kunnen gaan oefenen. Op 12 april hebben de kinderen hun top 3 van rollen doorgegeven. Wil ik een grote of toch liever een kleine rol? Durf ik een solo te zingen en wil ik dansen? Dit zijn allemaal vragen waar de kinderen over na moesten denken.  

Donderdag 21 april zal de rolverdeling bekend worden gemaakt, zodat er in de meivakantie geoefend kan worden. 

13 in de oorlog 

Alle dertien afleveringen van de serie 13 in de oorlog zijn bekeken. Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft gelezen, hebben de kinderen aantekeningen gemaakt volgens de Cornell-methode. Na het bekijken van de afleveringen hebben de kinderen ook per aflevering een toetsvraag bedacht. Deze toetsvragen zijn in een Kahoot! gezet en als afsluiting zal deze Kahoot! gespeeld worden. 

  • Weet u wanneer Rotterdam gebombardeerd werd?
  • Was de NSB een politieke partij?
  • In welke verklaring moesten mensen verklaren geen Jood te zijn? 

Nieuwsbrief Talentfluisteren

Trouwe lezers van de nieuwsbrief weten inmiddels dat Talentontwikkeling bij ons op school hoog in het vaandel staat. We leren onze leerlingen in alle groepen hun eigen en elkaars talenten goed te (her)kennen en te benoemen. Als de leerlingen onze school verlaten, kunnen ze hun eigen talent bewust inzetten in bepaalde situaties. Door je talent veelvuldig in te gaan zetten, kan het talent zich namelijk ontwikkelen. Daarnaast weten de leerlingen talenten van elkaar te benutten, die zij zelf in mindere mate bezitten. Zo kunnen ze door samen te werken hun prestaties naar een hoger niveau liften. We willen u ook informeren over de talenten die we met onze leerlingen verkennen en benoemen. Zodoende kunt u thuis, samen met uw kind, de talenten mee verkennen. In deze nieuwsbrief leest u meer over de talenten Bruggenbouwer en Buikdenker.  

Bruggenbouwer 

Met jou erbij doet iedereen mee. Jij voelt goed aan of iedereen blij is of juist niet. Je wilt dat iedereen het fijn heeft, want je houdt niet van ruzie. Als er ruzie is, help jij anderen om het weer goed te maken. Je zoekt een oplossing waarbij iedereen zich goed voelt.  

Valkuil: Leer hoe je erachter kunt komen op welk vlak anderen wel bij elkaar passen. Als dat lukt, kun je voorstellen doen om de situatie te verbeteren. 

Buikdenker 

Jij hebt dingen snel door, dankzij je buikgevoel. Je weet soms iets zonder dat je het kunt uitleggen. Je bedenkt snel verschillende oplossingen voor een probleem.  

Valkuil: Niet iedereen denkt zo snel en intuïtief als jij. Anderen kunnen jou soms niet volgen, dan moet je het hen uitleggen.  

Herkent u een talent bij uw zoon/dochter of misschien wel bij uzelf? Ga erover in gesprek met uw kind. Het geeft positieve energie en het helpt om de talenten nog beter te leren (her)kennen.