De Zuidwester Nieuwsbrief

De Zuidwester
Ohmstraat 2
2014 EB Haarlem
023 5442424
info@zuidwester.com

Volg ons op Instagram!

Nieuwsbrief 27 Oktober 2022

Beste ouder(s), verzorger(s),

Na een heerlijke herfstvakantie hebben we maandag meteen een goede start gemaakt met de studiedag, die in het teken stond van ons meer- en hoogbegaafdenonderwijs. Nadat we ons vorig schooljaar verdiept hebben in de theoretische achtergrond rondom meer- en hoogbegaafdheid, is het dit schooljaar tijd om de opgedane kennis om te zetten in de praktijk. Wat is het mooi om te zien hoe het team inhoudelijke gesprekken voert en samen met onze eigen specialist Laura een mooie doorlopende lijn aan het uitzetten is.

Ondertussen wordt in rap tempo in alle lokalen in de oudbouw het nieuwe ventilatiesysteem en de nieuwe verlichting aangebracht. Gezonde lucht en goede verlichting die ook nog eens veel milieuvriendelijker is. Samen met de zonnepanelen op ons dak zorgt dit voor een flink groenere school!

We zijn ook weer volop aan het genieten van wat de kinderen allemaal doen op school. Er wordt met plezier geleerd, geknutseld, gezongen en gespeeld. Door de verbouwing is het soms zoeken naar ruimte, maar daar gaan we creatief mee om. Er wordt gewoon een orkest (gitaar, drum, keyboard) neergezet in de ruimte van Op Stoom, lokalen waar de kinderen even naar zwemles of het museum zijn worden in beslag genomen, en dit gaat allemaal in goed overleg. We helpen elkaar, denken mee en vinden altijd wel een oplossing. Echt, wat hebben we toch een goed team. Oh, en niet te vergeten….de eerste voorbereidingen voor een kerstmusical zijn alweer begonnen!

Dit schooljaar is er ook weer een nieuwe leerlingenraad. De leden stellen zich graag aan u voor verderop in de nieuwsbrief. Ze zitten weer bomvol goede ideeën en vertellen tijdens de rondleidingen ook allemaal wat over de school.

Voor de herfstvakantie zijn we naar Kenia geweest. Ieder kind verdient goed onderwijs, onderwijs is immers de toekomst. We moesten kiezen uit de vele foto’s die we gemaakt hebben, maar we hebben een kleine selectie kunnen maken. Verderop in de nieuwsbrief leest u meer!

Veel leesplezier!

Hartelijke groeten,

Sharon Rijnbeek (adjunct directeur)
Femke Nijbroek (directeur)

 


Verzoek thuislaten GPS horloge

We hebben gezien dat er kinderen met GPS horloges naar school komen. Het is voorgekomen dat hiermee naar huis gebeld wordt of dat ouders hun kind ermee bellen. Dat is niet gewenst. We willen u vragen om het GPS horloge thuis te laten of voor gebruik na schooltijd uw kind te instrueren het horloge in de tas te laten.

.
We maken er samen een leuke school van!

Leerlingenraad De Zuidwester

Hallo allemaal,

Wij zijn de leerlingenraad van De Zuidwester: Kees en Salvador uit groep 5, Jake en Vince uit groep 6, Sofia en Casper uit groep 7 en Olivier en Huub uit groep 8.

De leerlingenraad denkt mee over alles op school. Wij komen een aantal keer per jaar bij elkaar om te vergaderen.

In iedere klas staat een zelfgemaakte ideeënbus. De kinderen uit de klas kunnen hierin hun ideeën stoppen. Deze nemen wij mee naar de vergadering van de leerlingenraad en deze ideeën bespreken we dan.

We hebben het over verschillende onderwerpen. Vorig schooljaar dachten we verder na over het afval scheiden, de rondleidingen op school, de tussenschoolse opvang en de opening van het schoolplein. We hebben de taken verdeeld: Casper is de voorzitter, Jake en Sofia zorgen dat het bord van de leerlingenraad in orde blijft en Salvador en Huub zullen na elke vergadering een stukje schrijven voor in de nieuwsbrief.

Na de vergadering vertellen we aan de klas wat we hebben besproken en wat we gaan doen. De kinderen kunnen ons dan ook vragen stellen of wij kunnen ook aan de kinderen vragen stellen om informatie op te halen.

Wil je meer lezen over de leerlingenraad, neem dan een kijkje op onze eigen pagina https://www.zuidwester.com/leerlingenraad-de-zuidwester/ 

Webinar sociaal online gedrag ‘Like en cancel’

9 november 2022 19.30-20.30 uur 

Op De Zuidwester doen we mee aan de Week van de Mediawijsheid. Tijdens deze week wordt er aandacht besteed aan sociaal online gedrag middels (gast)lessen.  

Op woensdagavond 9 november kan je als ouder een webinar volgen over online gedrag. Het is ouders tijdens het webinar vorig jaar over Mijnrapportfolio goed bevallen dat ze vanuit huis konden aanhaken en dat kan nu ook! 

Via sociale media delen we leuke momenten uit ons leven en maken we ons hard voor wat we belangrijk vinden. Met een like geef je een positieve reactie op video’s, berichten of reacties van anderen. Maar niet elke online interactie is leuk en soms gaat het mis. We begrijpen elkaar verkeerd en met de veiligheid van een scherm tussen ons in, is een nare reactie zo geplaatst. Een meningsverschil kan leiden tot ruzie, haatreacties of publiekelijk aan de digitale schandpaal genageld worden. Tijdens de webinar krijg je informatie over hoe het nu gesteld is met het online gedrag in Nederland, ga je reflecteren op je eigen online gedrag en ontvang je tips om daar met je kind over te praten. 

Aanmelden kan via deze link: https://ap.lc/yOqzc Je ontvangt na registratie een mail met daarin de link naar de webinar. Aanmelden kan tot de dag zelf. De webinar start om 19.30 uur en eindigt rond 20.30 uur.

Kenia

Teachers4teachers brengt onderwijsprofessionals uit Nederland en Kenia samen. Meet, connect and learn, en dat hebben we zeker gedaan!

Femke heeft samen met Mwanagura twee workshopdagen gegeven voor Keniaanse ‘headteachers’. Mwanagura is een Keniaanse workshopleidster in opleiding. Mwanagura kon perfect de vertaling maken naar de Keniaanse praktijk waardoor de workshops nog inhoudelijk sterker werden. Het was een gave ervaring om tegelijkertijd de workshop te geven en ook Mwanagura daarin te begeleiden. Sharon heeft samen met haar maatje Koen de workshops gegeven aan een groep Keniaanse directeuren.

Dat ze ook in Kenia passie hebben en een hart voor onderwijs, dat is duidelijk. We hebben met de Keniaanse directeuren besproken hoe je je team kan betrekken in je schoolontwikkeling en hoe belangrijk je daarbij bent als directeur. Uiteindelijk kan je niet alleen maar aan het stuur zitten, het team als geheel is een veel sterker middel om de vooruitgang in werking te zetten. De leerkracht doet ertoe, ook in Kenia! We hebben er mooie gesprekken met elkaar over gevoerd en ook werkvormen en energizers gebruikt die de directeuren ook weer in hun eigen school kunnen inzetten.

Na de workshops zijn we bij de directeuren langs geweest op de scholen om te zien wat er in de praktijk met de inhoud van de workshops gedaan werd. Mooi om te zien hoe trots ze zijn op hun school en terecht! Ondanks de uitdagingen; klassen van 40-80 kinderen, lerarentekort, absentie, honger, weinig materialen etc., blijven ze zich inzetten voor goed onderwijs voor de kinderen. Met elkaar kan er een heleboel!

Natuurlijk hebben we ook voor school iets meegenomen uit Kenia. Op de markt kwamen we een handgesneden schaakbord tegen en die konden we natuurlijk niet laten liggen. Toen de verkoper Joseph hoorde dat het voor de kinderen op onze school was, daalde de prijs nog iets en zei hij dat we de groeten moesten doen aan alle kinderen van onze school. Daarvoor is hij ook nog even op de foto gegaan. We hopen dat de kinderen hier veel plezier van zullen hebben. Meester Jasper en meester Istvan hebben in ieder geval al een start gemaakt.

Nieuws uit de groepen 3

Wat hebben de kinderen in groep 3 veel geleerd in een korte tijd! Elke week leren we een aantal nieuwe letters, waarmee we ondertussen ontzettend veel woorden kunnen maken. De kinderen schrijven zelfs al korte verhalen in hun letterdozen. Naast het lezen en schrijven rekenen we ook elke dag. Bij het schrijven worden de schrijfletters en de cijfers aangeleerd, waarbij we met rekenen met het splitsen van getallen en klokkijken zijn begonnen. Ook krijgen de kinderen elke dinsdag muziekles. Hier werken ze veel met ritmes die gemaakt worden met handen en voeten. Naast al deze nieuwe activiteiten is er door de week heen ook tijd voor handvaardigheid en het vrij spelen in de klas.  

De eerste twee thema’s zijn inmiddels afgerond. Met het tweede thema De boom hebben we een leuke activiteit ondernomen met de klassen: we mochten een kijkje nemen in de kassen, waar onder andere tomaten en paprika’s groeien. Hiervan mochten we plukken en proeven. Deze activiteit paste uiteraard ook goed in het Giga-groen thema van de Kinderboekenweek! 

Tijdens het derde thema Smakelijk eten, dat nu aan de gang is, zijn we uitgenodigd om bij het Nova College allerlei activiteiten te ondernemen binnen dit onderwerp. De studenten van de opleiding hebben een dagprogramma voor de kinderen georganiseerd. 

Dan nog een leuk uitje dat gepland staat op 7 november: het Juffenballet. De kinderen uit de groepen 3 zullen deze ochtend naar de Stadsschouwburg gaan om deze voorstelling te bekijken. 

We hadden een fijne eerste periode en er staan veel leuke dingen op de planning voor de komende periode. 

Nieuws uit de groepen 4

De Kinderboekenweek was een GiGaGroot succes in de groepen 4. We zijn begonnen met een fijne herfstwandeling waar de kinderen takken, blaadjes en zaadjes verzamelden voor hun GiGaGroene kunstwerk. Die kunstwerken zagen er GiGaGoed uit. In de klas hebben we heel veel gelezen en zelfs buiten moeilijke puzzels opgelost. 

Maar dat was niet het enige thema. Voor Blink hadden we het over Ik en mijn familie. Wat een verzameling oude spullen hebben we voorbij zien komen: een rijksdaalder, een walkman waarnaar iedereen even mocht luisteren, we werden tijdens de les gebeld op een heuse bakelieten telefoon en er was zelfs een groep die een aerobicsles van onze stagiaire Jules kreeg. Woooooow -Super – Fantastisch! 

 

Wat een talenten zien we dan voorbijkomen. Om al die talenten een plekje te geven hebben we een TalentenTotempaal gemaakt. Iedere week staat er in groep 4 een talent centraal en de kinderen denken dan zelf na of ze hun naamsteen bij dat talent neer willen leggen. 

Rekenen wordt steeds een beetje lastiger. De verliefde harten hangen weer in de klas en er wordt flink gerekend met de splitsdakjes. Bijvoorbeeld bij 18+5= doe je eerst 2 erbij en daarna nog 3. Klokkijken doen we met hele en halve uren, maar hoe laat is het nu als het tien uur eerder is? 

Nieuws uit de groepen 7

Na de vakantie zijn de groepen 7 weer lekker aan de slag gegaan. Met spelling werken we aan de stam in de tegenwoordige tijd en oefenen we (bijna) dagelijks met ’t x-kofschip. Laat de kinderen dat maar eens uitleggen thuis!

Met rekenen zijn we nu bezig met sommen tot honderdduizend, kommagetallen, de kalender aflezen en rekenen met uren en minuten. Met taal wordt de familie beschreven en de daarbij horende tradities en met Muzieklab zijn we bijna klaar om een hele vette voorstelling te gaan geven! Hierover binnenkort meer.  

Nieuw uit de groepen 8

Terwijl buiten de zuidstroom zorgt voor heerlijke temperaturen, proberen de leerlingen van de groepen 8 het hoofd koel te houden. Er wordt hier druk vermenigvuldigd met breuken en geoefend met directe en indirecte rede. 

Voor de vakantie zijn we naar het stadhuis gegaan om daar een lesje te krijgen in democratie. In de raadzaal werd druk gediscussieerd of er nu wel of niet een universiteit in de denkbeeldige stad geplaatst moest worden. 

Ontleden 

Om de lessen ontleden, je weet wel (persoonsvorm, onderwerp enz.), leuk af te sluiten, hebben de leerlingen uilenballen uitgeplozen, wat toch ook weer ontleden is. Met behulp van een pincet en een determineerkaart kon groep 8 ontdekken wat er allemaal op het menu van een uil staat. Nog nooit was het enthousiasme voor ontleden zo groot! 

Schimmels 

Drie weken lang werd er in de klas gekeken naar de ontwikkeling van schimmels op bepaalde producten. Van avocado tot patat van de MCD, alles werd twee keer per week uitvoerig bekeken. De resultaten werden nauwkeurig bijgehouden in een logboek. Aan het eind van de drie weken werd er bekeken of de waarnemingen klopten met de hypothese die ze van tevoren hadden gemaakt.

Zeer leerzaam, al was iedereen blij toen we deze schimmelige potjes konden weggooien. Als afsluiting kregen de klassen de gelegenheid om een en ander te bekijken onder de microscoop. Zie hier de zelfgekweekte schimmel op sinaasappel.

Brugboek 

Dinsdag na de vakantie hebben we het brugboek uitgedeeld. Hierin staat veel informatie over de middelbare school. Mocht er nog informatie ontbreken, dan kan een kijkje op www.brugweb.nl zeker geen kwaad! 

Komende weken 

We zijn begonnen met een nieuw thema van Blink: Machtige media. Dit zal thuis vast worden besproken en wellicht discussies geven over (social) media gebruik. 

In november gaan de groepen 8 ook nog een bezoek brengen aan het Rijksmuseum; daarover later meer. 

Talentfluisteren 

Het ontdekken van je eigen talenten is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Talent gaat over elke activiteit die vanzelf gaat en die voldoening oplevert. Die maakt dat de tijd vliegt en dat je je batterij oplaadt. Wij helpen onze leerlingen om zich bewust te worden van hun eigen talenten, deze te kunnen benoemen en in te kunnen zetten in verschillende situaties. Vorig schooljaar hebben we u in de nieuwsbrieven over verschillende talenten geïnformeerd. Van de in totaal 39 talenten hebben we 22 talenten voorbij laten komen. Ook dit schooljaar zullen we u informeren over de overige talenten die we met onze leerlingen bespreken.  

Momentgenieter 

Je geniet van wat nu gebeurt. Je doet wat op je pad komt of wat op dat moment nodig is. Je bent dol op verrassingen. Onverwachte gebeurtenissen geven je energie. Je houdt ervan verschillende dingen tegelijk te doen. Een omgeving met uitdagingen, onverwachte vragen en opdrachten vind jij heerlijk. 

Valkuil: Neem af en toe afstand om te bekijken of je nog met de juiste dingen bezig bent. 

Nieuwsfreak 

Je houdt van alles wat nieuw is en weet er heel snel alles over. Je leert graag iets nieuws. Als het nieuwe eraf is, kijk jij alweer uit naar iets anders. Je krijgt energie van iets nieuws leren of nieuwe dingen verzamelen. Je werkt het beste samen met mensen die iets kunnen afwerken. 

Valkuil: Je begint graag aan iets nieuws, maar maak het dan ook echt af. Anders haken anderen af, omdat ze vinden dat al dat vernieuwen doelloos is. 

Herkent u een talent bij uw zoon/dochter of misschien wel bij uzelf? Ga erover in gesprek met uw kind. Het geeft positieve energie en het helpt om de talenten nog beter te leren (her)kennen. 

Nieuwsbrief CJG

De herfst is nu écht begonnen. Er staat nog een aantal nieuwe interessante workshops en webinars voor ouders gepland. In deze bijlage vindt u de nieuwsbrief met informatie daarover.