De Zuidwester Nieuwsbrief

De Zuidwester
Ohmstraat 2
2014 EB Haarlem
023 5442424
info@zuidwester.com

Volg ons op Instagram!

Nieuwsbrief 23 februari 2023

Beste ouder(s), verzorger(s),

Als we door de school lopen worden we blij van wat we allemaal zien. Niet alleen van de inrichting die steeds mooier wordt, maar ook van hoe de kinderen aan het werk zijn en hoe zij goed gebruik maken van het nieuwe meubilair. Tijdens het eerste half uur zoeken de kinderen een lekker plekje in de klas of in de hal. In de hal zitten ze bijvoorbeeld op de bank, op een blok, op een poef of lekker op een kussentje op de grond. We zien de kinderen ook met elkaar overleggen, elkaar helpen en vooral samen plezier beleven.  

Na de vakantie start de cultuurmaand. Een hele maand om ons onder te dompelen in dino’s, kunst en nog veel meer thema’s! Gebruikmakend van de talenten binnen het team. Er is een vraag- en aanbodmuur gemaakt, waarbij de teamleden van elkaars kennis en vaardigheden gebruik kunnen maken om bij elkaar een les te geven binnen het thema. We beginnen met een leuke aftrap maandag na de vakantie, dus lees vooral de informatie over de cultuurmaand verderop in de nieuwsbrief.  

De twee studiedagen hebben we ten volle benut. Zo hebben we bijvoorbeeld de speerpunten van dit schooljaar besproken en hebben we de eerste scholing over Close Reading gevolgd. Dit is een verdiepende manier van begrijpend lezen waarbij de kinderen aan de hand van dezelfde tekst in drie ‘sessies’ tot een steeds dieper tekstbegrip komen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten en rijke teksten die de leerkrachten met elkaar uitzoeken. Deze teksten sluiten aan bij de thema’s van Blink. In de cultuurmaand wordt er voor het eerst met behulp van Close Reading begrijpend lezen gegeven. 

Nu gaan we genieten van de vakantie! We wensen u en de kinderen een heel fijne voorjaarsvakantie! 

Met hartelijke groet,

Sharon Rijnbeek (adjunct directeur)
Femke Nijbroek (directeur)

.
We maken er samen een leuke school van!

Maart cultuurmaand

De maand maart barst van de cultuur op De Zuidwester! Er worden deze maand extra veel muziek-, drama-, dans-, teken- en handvaardigheidslessen gegeven. We maken gebruik van elkaars talenten en bezoeken een museum of een andere interessante plek. Iedere jaargroep heeft een ander thema. Bij de kleuters hebben ze bijvoorbeeld het thema Nederland, de groepen 3 hebben een Lijn 3-thema gekozen en de groepen 4 t/m 8 zullen werken rondom een Blink-thema.

We trappen deze maand feestelijk af op maandag 6 maart. De kinderen komen die dag niet via hun eigen ingang naar binnen, maar ze mogen vanaf 8.20 uur door de ‘beeldentuin’ via het schoolplein (ingang naast groep 3) naar hun klas lopen. Om 8.30 uur zullen de leerkrachten de les starten in hun lokaal. Dan gaat ook de cultuurmaand beginnen.

Om te laten zien wat we op school allemaal hebben gedaan, zullen we op donderdag 30 maart tussen 15.00 en 17.00 uur de klassen opengooien voor een heuse kijkmiddag.

Verkeer

In november voerden we rondom onze school een verkeersactie om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid bij de school. Het resultaat was dat bijna alle kinderen lopend of op de fiets naar school kwamen. Daar zijn we uiteraard heel blij mee en we zouden dat het liefst altijd zo zien, omdat de kinderen dan op een veilige manier naar school kunnen komen. De verkeerssituatie rondom school was veel rustiger en overzichtelijker.

We willen u vragen gebruik te maken van de voorkeursroute, die bijdraagt aan het veilig naar school toe kunnen komen van de kinderen. Als u toch met de auto komt, kunt u gebruik maken van de Lorentzkade. Zo kunnen de kinderen rustig door de Thomsonlaan fietsen. Dit is vooral de bedoeling, aangezien de klaar-overs bij de Pijlslaan zorgen voor een goede en veilige doorgang naar de Thomsonlaan.

Nieuws uit de groepen 1 en 2

“Kijk juf een graafmachine op het plein!”

Een geluk bij een ongeluk. Tijdens ons thema Bouwen werd toevallig om de school heen de straat opengebroken en mochten de kinderen van dichtbij kijken hoe een graafmachine werkt, hoe die er van binnen uitziet en even op de toeter drukken.

Niet alleen in de buitenwereld ontdekken we het thema, ook in de klassen zijn de kinderen druk in de weer met bouwen. Gebouwen worden met blokken nagebouwd, het constructiemateriaal wordt herontdekt en er wordt in de klassen ondervonden wanneer iets stevig staat en wanneer niet. Moeten de blokken recht op elkaar, of kunnen ze beter in verband gelegd worden? En wat heb je eigenlijk allemaal nodig als je een huis gaat bouwen? Met veel plezier zijn de kleuters al deze en meer vragen aan het onderzoeken in de klassen.

 

Nieuws uit de groepen 5

Na alle citotoetsen, rapporten en oudergesprekken kunnen de kinderen gaan genieten van een extra lange vakantie.

Ook deze periode is er weer hard gewerkt. Bij spelling zijn nieuwe categorieën geleerd, namelijk het Kilowoord en het Komma’s-woord. Ook grammatica krijgt wekelijks aandacht. Nieuw hierbij is o.a. het zoeken naar de persoonsvorm en het zetten van werkwoorden in de tegenwoordige en verleden tijd.

Bij rekenen wordt er hard gewerkt aan plus- en minsommen tot 1000. En we zijn veel bezig met deelsommen, ook met rest. Nu weet iedereen dus waarom het zo handig is de tafels uit het hoofd te kennen én bij te houden! Ook klokkijken komt elk blok terug. Zo leren we nu ook tijden als 5 voor half en 10 over half, zowel digitaal als analoog. Best lastig, dus blijf het thuis ook vooral benoemen.

Bij Blink zijn we begonnen met het thema Ik houd van Holland. En wat hebben we al veel voorkennis over typisch Nederlands onderwerpen!

Ik houd van Holland is ook ons thema voor de cultuurmaand in maart. Na de voorjaarsvakantie staan er dan ook heel wat excursies op het programma! Zo gaan we in het kader van dit Blink-thema naar het Frans Hals museum, naar boerderij Zorgvrij en ook nog naar het Teylers museum.

En om alvast te noteren: we sluiten de cultuurmaand af met een kijkmiddag op 30 maart, van 15.00 – 17.00 uur. Komt u ook?

Nieuws uit de groepen 6

De citoperiode en rapporten zijn achter de rug. Dat betekent dat we op de helft van het schooljaar zitten. Bij rekenen, spelling en taal zijn we aan nieuwe blokken begonnen.

Rekenen staat komende periode in het teken van breuken met elkaar vergelijken en een deel van het geheel bepalen, keer- en deelsommen met grote getallen, deelsommen uitrekenen met splitsen (en met rest), lengtes (km-hm-m-dm-cm-mm) herleiden en maten noteren met 1 of 2 cijfers achter de komma.

Bij spelling breiden we het Kilowoord uit met -ieel en -iaal en gaan we het hebben over Routewoorden. Bij Kilowoorden hoor je een ie, maar schrijf je de i. Bijvoorbeeld: materieel, commercieel, financieel, materiaal, liniaal en sociaal. Routewoorden zijn Franse leenwoorden met ou. De kinderen oefenen vooral met (hoog)frequente woorden. Bijvoorbeeld: route, journaal, douche, coureur.

Bij taal behandelen we het thema Sport. Vinzwemmen, fierljeppen of struikduiken; dat zijn pas sporten. Leuk voor waaghalzen, maar ook de angsthazen komen bij dit thema volop aan hun trekken. Zij kunnen luisteren naar sportverslagen en zelf zo’n sportverslag maken. De kinderen staan in de startblokken voor dit super sportieve thema waarmee ze zeker zullen scoren!

Met Blink hebben we het over Klimaatkenners. De kinderen onderzoeken bij dit thema wat het verschil is tussen weer en klimaat. Ze ontdekken wat de oorzaken van de klimaatverandering zijn en ze zien welke gevolgen deze klimaatverandering voor de aarde kan hebben. Hiervoor hebben ze materialen van thuis verzameld; deze gaan we gebruiken tijdens de lessen.

Dit thema is ook het thema van de cultuurmaand dat na de vakantie van start gaat. Uitjes, gastlessen en andere projecten zullen hier allemaal bij aansluiten. Het uiteindelijke resultaat kunt u aan het eind van de maand op de kijkmiddag komen bewonderen.