De Zuidwester
Ohmstraat 2
2014 EB Haarlem
023 5442424
info@zuidwester.com

Volg ons op Instagram!

Praktische informatie

Schooltijden en tussenschoolse opvang OpStoom

  • We hebben vijf gelijke schooldagen van 8.30 tot 14.15 uur.
  • De lunch in de onderbouw (groep 1 t/m 4) is van 11.30 tot 12.15 uur.
  • De lunch in de bovenbouw (groep 5 t/m 8) is van 12.00 tot 12.45 uur.

Tijdens de lunch is er voor de kinderen de mogelijkheid om op school over te blijven. Deze overblijftijd is vrije tijd. In deze tijd verzorgt OpStoom de tussenschoolse opvang (TSO). Wanneer u hier gebruik van wilt maken, dient u een contract afsluiten bij OpStoom. Lees hier in de flyer alle informatie daarover.

Informatie TSO OpStoom

Vakanties 2023-2024

Vakanties Van Tot en met
Zomer 19-07-2024 12.00 u 01-09-2024

Studiedagen 2023-2024

Woensdag 10 juli 2024

Vakanties 2024-2025

Vakanties Van Tot en met
Herfstvakantie zat. 26 oktober 2024 zon. 3 november 2024
Kerstvakantie zat. 21 december 2024 zon. 5 januari 2025
Voorjaarsvakantie zat. 15 februari 2025 zon. 23 februari 2025
Meivakantie vrij. 18 april 2025 maan. 5 mei 2025
Hemelvaart don. 29 mei 2025 zon. 1 juni 2025
Tweede Pinksterdag maan. 9 juni 2025 maan. 9 juni 2025
Zomervakantie zaterdag 12 juli 2025 zon. 24 augustus 2025

Studiedagen 2024-2025

Woensdag 11 september 2024, geldt alleen voor de groepen 1 en 2

Woensdag 18 september 2024

Donderdag 19 september 2024

Vrijdag 6 december 2024

Donderdag 6 februari 2025

Maandag 24 februari 2025

Dinsdag 6 mei 2025

Dinsdag 10 juni 2025

 

Ziekmeldingen

Als uw kind ziek is, horen wij dat graag diezelfde dag voor schooltijd. Wij zouden het heel fijn vinden wanneer u uw kind via social schools ziek meldt. Elke dag worden de absenten in de groep genoteerd en nemen de leerkrachten contact op met de ouder als het verzuim niet is gemeld. In de schooladministratie wordt het verzuim centraal opgeslagen, afwezigheid zonder ziekmelding is een ongeoorloofd verzuim. Ongeoorloofd verzuim geven wij door aan leerplicht. Bij veelvuldige absentie zal met de ouders contact worden opgenomen.


Verlof aanvragen

Om verlof aan te vragen, kunt u hier het verlofformulier downloaden. U kunt dit ingevuld inleveren bij de administratie op school.

Handige downloads & links

Blijf op de hoogte

Impressies, updates en meer berichten van onze school

Hier vind je handige downloads, impressies van de school en met enige regelmaat plaatsen wij leuke berichtjes op de website, met respect voor de privacy van onze kinderen en leerkrachten. Vind je iets ontbreken? Laat het ons weten!