Contact

De Zuidwester
Ohmstraat 2
2014 EB Haarlem
023 5442424
info@zuidwester.com

Praktische informatie

Schooltijden en tussenschoolse opvang OpStoom

We hebben vijf gelijke schooldagen van 8.30 tot 14.15 uur.
De lunch in de onderbouw (groep 1 t/m 4) is van 11.30 tot 12.15 uur.
De lunch in de bovenbouw (groep 5 t/m 8) is van 12.00 tot 12.45 uur.

Tijdens de lunch blijven de kinderen over. Deze overblijftijd is vrije tijd. In deze tijd verzorgt OpStoom de tussenschoolse opvang (TSO). Wanneer u hier gebruik van wilt maken, kunt u een contract afsluiten bij Op Stoom.

Informatie TSO OpStoom

Vakanties en studiedagen

Studie- en margedagen 2020 – 2021
Maandag 19 oktober 2020
Maandag 4 januari 2021
vrijdag 19 februari 2021
Vrijdag 16 april 2021
Woensdag 23 juni 2021

Vakanties  2020-2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
zaterdag 10 oktober t/m zondag 18 oktober 2020
zaterdag 19 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021
zaterdag 20 februari t/m zondag 28 februari 2021
vrijdag 2 april 2021
zondag 4 april en maandag 5 april 2021
zaterdag 24 april t/m zondag 9 mei 2021
donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021
zondag 23 mei en maandag 24 mei 2021
zaterdag 10 juli t/m zondag 22 augustus 2021

 

Gymrooster 2020-2021

Tijden  Maandag  Dinsdag  Woensdag 
08:30 – 09:15 u 7A 5A 7A
09:15 – 10:00 u 7B 5B 6B
10:00 – 10:45 u 4A 6A 5A
10:45 – 11:30 u 4B 6B 5B
11:30 – 12:15 u 8 7B 6A
PAUZE
12:45 – 13:30 u 3B 4A 3A
13:30 – 14:15 u 3A 4B 3B

De groepen 8 hebben om de week gymles van juf Kelly, de andere groep heeft de gymles van de eigen leerkracht op vrijdag! Op donderdag gaan de groepen 8 zwemmen.

Ziekmeldingen

Als uw kind ziek is, horen wij dat graag diezelfde dag voor schooltijd. Wij zouden het heel fijn vinden wanneer u uw kind via social schools ziek meldt. Elke dag worden de absenten in de groep genoteerd en nemen de leerkrachten contact op met de ouder als het verzuim niet is gemeld.

In de schooladministratie wordt het verzuim centraal opgeslagen, afwezigheid zonder ziekmelding is een ongeoorloofd verzuim. Ongeorloofd verzuim geven wij door aan leerplicht. Bij veelvuldige absentie zal met de ouders contact worden opgenomen.

Verlof aanvragen

Om verlof aan te vragen, kunt u hier het verlofformulier downloaden. U kunt dit ingevuld inleveren bij de administratie op school.

Handige downloads & links

Blijf op de hoogte

Impressies, updates en meer berichten van onze school

Hier vind je handige downloads, impressies van de school en met enige regelmaat plaatsen wij leuke berichtjes op de website, met respect voor de privacy van onze kinderen en leerkrachten. Vind je iets ontbreken? Laat het ons weten!