Contact

De Zuidwester
Ohmstraat 2
2014 EB Haarlem
023 5442424
info@zuidwester.com

Praktische informatie

Schooltijden en tussenschoolse opvang OpStoom

  • We hebben vijf gelijke schooldagen van 8.30 tot 14.15 uur.
  • De lunch in de onderbouw (groep 1 t/m 4) is van 11.30 tot 12.15 uur.
  • De lunch in de bovenbouw (groep 5 t/m 8) is van 12.00 tot 12.45 uur.

Tijdens de lunch blijven de kinderen over. Deze overblijftijd is vrije tijd. In deze tijd verzorgt OpStoom de tussenschoolse opvang (TSO). Wanneer u hier gebruik van wilt maken, kunt u een contract afsluiten bij OpStoom.

Informatie TSO OpStoom

Vakanties en studiedagen 2021-2022

Herfstvakantie zaterdag 16 oktober t/m zondag 24 oktober 2021
Kerstvakantie zaterdag 25 december t/m zondag 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie zaterdag 19 februari t/m zondag 27 februari 2022
Goede Vrijdag vrijdag 15 april 2022
Pasen zondag 17 en maandag 18 april 2022
Meivakantie zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei 2022
Hemelvaart donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022
Pinksteren zondag 5 en maandag 6 juni 2022
Zomervakantie zaterdag 16 juli t/m zondag 28 augustus 2022

Studie- en margedagen 2021-2022

Woensdag 22 september 2021
Maandag 25 oktober 2021
Donderdag 17 februari 2022
Vrijdag 18 februari 2022
Donderdag 14 april 2022
Donderdag 23 juni 2022

Gymrooster 2021-2022

Tijden Maandag Dinsdag Woensdag
08:30 – 09:15 u 7A 6A 5A
09:15 – 10:00 u 6A 6B 5B
10:00 – 10:45 u 6B 5A 4B
10:45 – 11:30 u 4A 5B 7A
11: 30 – 12:15 u 8 7B 7B
PAUZE
12:45 – 13:30 u 3B 4A 3A
13:30 – 14:15 u 3A 4B 3B

De groepen 8 hebben om de week gymles van juf Kelly op maandag. De andere groep heeft de gymles in die week op vrijdag van de eigen leerkracht. Op donderdag gaan de groepen 8 zwemmen.

Ziekmeldingen

Als uw kind ziek is, horen wij dat graag diezelfde dag voor schooltijd. Wij zouden het heel fijn vinden wanneer u uw kind via social schools ziek meldt. Elke dag worden de absenten in de groep genoteerd en nemen de leerkrachten contact op met de ouder als het verzuim niet is gemeld.

In de schooladministratie wordt het verzuim centraal opgeslagen, afwezigheid zonder ziekmelding is een ongeoorloofd verzuim. Ongeorloofd verzuim geven wij door aan leerplicht. Bij veelvuldige absentie zal met de ouders contact worden opgenomen.

Verlof aanvragen

Om verlof aan te vragen, kunt u hier het verlofformulier downloaden. U kunt dit ingevuld inleveren bij de administratie op school.

Handige downloads & links

Blijf op de hoogte

Impressies, updates en meer berichten van onze school

Hier vind je handige downloads, impressies van de school en met enige regelmaat plaatsen wij leuke berichtjes op de website, met respect voor de privacy van onze kinderen en leerkrachten. Vind je iets ontbreken? Laat het ons weten!