Contact

De Zuidwester
Ohmstraat 2
2014 EB Haarlem
023 5442424
info@zuidwester.com

Praktische informatie

Schooltijden en tussenschoolse opvang OpStoom

  • We hebben vijf gelijke schooldagen van 8.30 tot 14.15 uur.
  • De lunch in de onderbouw (groep 1 t/m 4) is van 11.30 tot 12.15 uur.
  • De lunch in de bovenbouw (groep 5 t/m 8) is van 12.00 tot 12.45 uur.

Tijdens de lunch is er voor de kinderen de mogelijkheid om op school over te blijven. Deze overblijftijd is vrije tijd. In deze tijd verzorgt OpStoom de tussenschoolse opvang (TSO). Wanneer u hier gebruik van wilt maken, dient u een contract afsluiten bij OpStoom. Lees hier in de flyer alle informatie daarover.

Informatie TSO OpStoom

Vakanties en studiedagen 2022-2023

Studiedag woensdag 5 juli 2023
Zomervakantie za. 22 juli t/m zo. 3 sept. 2023

Vakanties 2023-2024

Vakanties Van Tot en met
Herfst 21-10-2023 29-10-2023
Kerst 22-12-2023 12.00 u 07-01-2024
Voorjaar 17-02-2024 25-02-2024
Goede Vrijdag 29-03-2024 29-03-2024
Pasen 01-04-2024 01-04-2024
Mei 27-04-2024 12-05-2024
Pinksteren 20-05-2024 20-05-2024
Zomer 19-07-2024 12.00 u 01-09-2024

Studiedagen 2023-2024

Maandag 30 oktober 2023

Vrijdag 24 november 2023

Woensdag 24 januari 2024

Vrijdag 16 februari 2024

Donderdag 4 april 2024

Dinsdag 28 mei 2024

Woensdag 10 juli 2024

 

Ziekmeldingen

Als uw kind ziek is, horen wij dat graag diezelfde dag voor schooltijd. Wij zouden het heel fijn vinden wanneer u uw kind via social schools ziek meldt. Elke dag worden de absenten in de groep genoteerd en nemen de leerkrachten contact op met de ouder als het verzuim niet is gemeld. In de schooladministratie wordt het verzuim centraal opgeslagen, afwezigheid zonder ziekmelding is een ongeoorloofd verzuim. Ongeoorloofd verzuim geven wij door aan leerplicht. Bij veelvuldige absentie zal met de ouders contact worden opgenomen.


Verlof aanvragen

Om verlof aan te vragen, kunt u hier het verlofformulier downloaden. U kunt dit ingevuld inleveren bij de administratie op school.

Handige downloads & links