Contact

De Zuidwester
Ohmstraat 2
2014 EB Haarlem
023 5442424
info@zuidwester.com

Schoolgids 2022-2023

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Het nieuwe schooljaar staat weer voor de deur en dat betekent dat er weer volop geleerd en ontdekt gaat worden op De Zuidwester! Wij willen jullie als ouders graag op de hoogte brengen van onze visie, missie en hoe wij ons onderwijs organiseren.

Bij De Zuidwester staat plezier, groei en talentontwikkeling voorop. Wij streven ernaar om onze leerlingen een fijne en veilige leeromgeving te bieden waarin ze zichzelf kunnen ontwikkelen op diverse, gedifferentieerde manieren en hun eigen talenten kunnen ontdekken. Hierbij gaan we uit van een aantal kernbegrippen: zelfkennis en zelfstandigheid, ruimte en vertrouwen en verantwoordelijkheid.

We zijn er trots op dat we een officiële ‘Kindertalentenfluisterschool’ zijn. Het hele team is geschoold in het herkennen en benoemen van ieders talenten, omdat wij geloven dat iedereen talent heeft. Dit gaat niet over het uitblinken in een bepaalde activiteit, maar over elke activiteit die vanzelf gaat en voldoening oplevert. Op onze school zitten kinderen en leerkrachten met ieder hun eigen palet aan talenten, die wij helpen om zich bewust te worden van hun eigen talenten en deze in te zetten in verschillende situaties.

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij ons onderwijs en daarom hebben wij verschillende manieren om u op de hoogte te houden. Zo communiceren wij wijzigingen via onze nieuwsbrief, Social Schools en onze website. Ook staan wij altijd open voor suggesties en aanvullingen van ouders voor de inhoud van onze schoolgids.

Onze school is een plek waar kinderen, leerkrachten en ouders zich thuis en betrokken voelen en waarin wij samenwerken om kinderen zo goed mogelijk op te leiden voor het leven. Wij hopen dat u deze schoolgids met plezier zult lezen en zien u graag op De Zuidwester!

Hartelijke groet,
Femke Nijbroek (directeur) en Sharon Rijnbeek (adjunct-directeur)

Hier vindt u de schoolgids van 2022-2023