Contact

De Zuidwester
Ohmstraat 2
2014 EB Haarlem
023 5442424
info@zuidwester.com

Nieuwsbrief

Beste ouder(s), verzorger(s),

Inmiddels hebben we de tweede week van thuisonderwijs bijna achter de rug. Het is voor iedereen een pittige klus. Fijn dat we er samen altijd uitkomen als er iets aan de hand is. Hoewel er een kans is dat de scholen 25 januari weer open zullen gaan, is dat in het licht van de Britse variant van het virus nog niet zeker. Natuurlijk hopen we dat we de school snel weer gevuld zullen zien met kinderen, want we missen ze enorm.

Bij de ouders van groep 8 – en mogelijk ook in de groepen 6 en 7 – zijn er wellicht toenemende zorgen over de invloed van deze periode op de advisering. In ieder geval is het antwoord nu niet: laat de groepen 8 (of 6 en 7) maar naar school komen. Dat is onverantwoord in het licht van de informatie van het kabinet en de druk op de zorg. Er is daarom bovenschools afgesproken dat we geen groepen naar school laten komen. De schoolbesturen in de regio (van Primair én Voortgezet Onderwijs) zijn met elkaar in overleg om ervoor te zorgen dat we alles in het werk stellen om de kinderen van deze lichting(en) geen nadeel te laten ondervinden van de lockdown en de mogelijke leerachterstand door afstandsonderwijs. We verwachten u daar vóór eind januari meer over te kunnen zeggen.

Ook zijn we naast het thuisonderwijs druk met de noodopvang. Ons verzoek is om als ouder niet met uw kinderen op het schoolplein te gaan spelen als daar de kinderen van de opvang spelen. Wij kunnen dan namelijk niet het overzicht houden. Daarbij blijft de boodschap om uw kind alleen naar de opvang te sturen als u een primair beroep heeft én u thuis echt geen oplossing kunt vinden. Dit vanwege de moeite die het ons kost om de noodopvang in goede banen te leiden in combinatie met onze primaire lesgevende taken. We hopen op uw begrip en medewerking.

Ondertussen zijn we voortdurend ons (digitale) aanbod aan het evalueren en eventueel bijstellen als dat nodig is. We vinden het belangrijk de kinderen veel te zien en ze zo goed mogelijk te kunnen helpen. Daarbij is er achter de schermen voorbereiding nodig om de lessen voor te bereiden. Daarnaast worden de ondersteuners en leerkrachten ingezet voor de noodopvang, wat weer druk geeft op de extra ondersteuning. We begrijpen dat ook u als ouder graag ziet dat de kinderen veel contactmomenten hebben met de leerkracht, mede om de druk op het organiseren van het thuisonderwijs te verkleinen. We doen ons best om de balans te houden en ook naar uw behoeften te luisteren. Als er wijzigingen zijn in het aanbod zullen de leerkrachten dit met u communiceren.

Als u problemen ervaart met het thuisonderwijs, maak dit dan bespreekbaar met de leerkracht. Zo kunnen we samen naar oplossingen kijken. De ervaring leert dat die oplossing altijd wel te vinden is. Als we als school zorgen hebben over de ontwikkeling van individuele kinderen, dan bespreekt de leerkracht deze kinderen met de intern begeleiders. Het kan zijn dat deze kinderen dan op school het ochtendprogramma in hun eigen klas of in de parallelgroep meedoen. Zo kan de leerkracht ze meer ondersteunen.

Graag willen wij nog centraal bedanken voor alle lieve reacties, de ondersteuning en het meedenken. We horen ook van de leerkrachten terug dat ze veel waardering krijgen in de vorm van complimenten en soms bijvoorbeeld tekeningen van de kinderen.

Samen kunnen we de het digitale onderwijs en de lockdown zo goed mogelijk laten verlopen. We hoorden het tijdens de persconferentie; er is licht aan het eind van de tunnel. Tot die tijd; blijf gezond en in contact met school en elkaar.

Met hartelijke groet,

Sharon Rijnbeek en Femke Nijbroek