Contact

De Zuidwester
Ohmstraat 2
2014 EB Haarlem
023 5442424
info@zuidwester.com

Nieuwsbrief

Beste ouder(s), verzorger(s),

Vanaf volgende week zaterdag zal de 1,5 meter regel niet meer aangehouden hoeven te worden. Corona heeft ons laten zien dat maatregelen echter ook in een flits weer kunnen veranderen. Wij willen daarom in ieder geval tot de herfstvakantie de inloop houden zoals we nu doen. Wel worden we vanaf 27 september minder streng wat betreft het schoolplein, daar kan je als ouders dan gewoon weer komen. Vooral handig voor ouders die hun kinderen naar verschillende groepen moeten brengen, dat scheelt omlopen.

Ook is het advies van het OMT om klassen niet in het geheel in quarantaine te laten gaan. Hoe dat er in de praktijk uitziet is echter nog onduidelijk. Want hoe wordt besloten welke kinderen wel of niet in quarantaine moeten? Ook is het voor de leerkrachten lastig om op hetzelfde moment zowel de kinderen op afstand als de kinderen in de klas goed te bedienen. We wachten dus af wat het protocol vanuit de PO-raad ons hierin adviseert en zullen zodra dit protocol er is ons beleid opnieuw herijken.

In deze nieuwsbrief leest u waar de groepen allemaal mee bezig zijn. Onderwijs gaat niet alleen over rekenen en taal, maar ook over hoe de kinderen zich tot de wereld om hen heen verhouden. Door ons onderwijs te verbreden leren we kinderen meer over de wereld om onze school heen. In deze nieuwsbrief kunt u er alles over lezen.

Wat heerlijk dat we na alle beperkende corona-maatregelen nu weer meer kunnen doen aan extra activiteiten. Het is al met al een mooie start van het schooljaar!

Hartelijke groeten,

Sharon Rijnbeek (adjunct directeur)
Femke Nijbroek (directeur)