Contact

De Zuidwester
Ohmstraat 2
2014 EB Haarlem
023 5442424
info@zuidwester.com

Nieuwsbrief

Beste ouder(s), verzorger(s),

Binnenkort start zowel het kamp voor groep 8 als het kamp Naaldenveld. De voorbereidingen zijn in volle gang! We hebben er twee jaar op moeten wachten, dus hoe bijzonder is het dat we dit weer kunnen doen. Daarbij wil ik graag vertellen hoe blij we zijn met alle ouders die op wat voor manier dan ook helpen om activiteiten zoals het kamp mogelijk te maken. Koken, spellen begeleiden, nachtwacht, rijden… En laat ik de ouders van de OV niet vergeten; zonder jullie lukt het zeker niet, dus ontzettend bedankt! 

Ondertussen zijn we natuurlijk hard bezig geweest met de formatie. Over twee weken wordt de verdeling van de groepen aan de ouders bekend gemaakt. We hebben de formatie helemaal rond en hebben daarbij ook extra ondersteuning mogelijk kunnen maken, deels van de NPO-gelden. Er is een onderwijsassistente aangenomen (zij stelt zich verderop in de nieuwsbrief voor) en er zijn teamleden vrijgeroosterd voor extra ondersteuning. We hebben veel kwaliteit binnen ons team, en daar maken we graag gebruik van. We vinden het belangrijk dat de leerkracht zich als professional kan blijven ontwikkelen. Zo kunnen we elkaar bijvoorbeeld ondersteunen bij rekenproblemen omdat een leerkracht de opleiding rekenspecialist volgt. Maar er is ook een specialist in opleiding voor meer- en hoogbegaafdenonderwijs, voor tweetalige leerlingen hebben we ook kennis in huis en er is een gespecialiseerde leerkracht die de startende leerkrachten kan ondersteunen. Ook is er bijvoorbeeld een leerkracht begonnen met de opleiding tot cultuurcoördinator om het cultuuraanbod te ondersteunen. En dan heb ik nog niet eens alles genoemd. We zijn trots op ons team en de school met zoveel vakinhoudelijke kennis in huis. 

Hartelijke groeten,

Sharon Rijnbeek (adjunct directeur)
Femke Nijbroek (directeur)