De Zuidwester
Ohmstraat 2
2014 EB Haarlem
023 5442424
info@zuidwester.com

Volg ons op Instagram!

Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

Het geven van ruimte en vertrouwen vraagt verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de ander. Doordat zowel de leerling als leerkracht (deels) eigenaar is van zijn eigen leerproces, neemt hij/zij ook verantwoordelijkheid m.b.t. het handelen en plannen van doelen. We motiveren kinderen zelf keuzes te maken en doelen te stellen, waarbij wij wel kaders stellen. Er is een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 voor zelfstandig werken en het werken met de weektaak.

Verantwoordelijkheid voor elkaar in de groep, de omgang met materialen, het uitvoeren van de weektaak en bij het stellen van persoonlijke leerdoelen. Dit komt ook terug in samenwerken, zelfredzaamheid: zelf nakijken, keuzes maken en hulpvragen stellen. We geven gelaagde instructie onder andere door levelwerk aan te bieden voor meerbegaafde kinderen en leren de kinderen zelfstandig werken met ICT middelen. Tot slot leren we hen op een plezierige en constructieve manier samenwerken.

 

plezier, zelfkennis, vertrouwen, ruimte, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.