De Zuidwester
Ohmstraat 2
2014 EB Haarlem
023 5442424
info@zuidwester.com

Volg ons op Instagram!

Talentenschool

Talent is wie jij écht bent

Iedereen heeft talenten!

Talent geeft je veerkracht

Wat is talent?

Het ontdekken van je eigen talenten is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Wij zijn een officiële ‘Kindertalentenfluisterschool’. Dat houdt in dat het hele team geschoold is in het herkennen en benoemen van ieders talenten. Iedereen heeft talent! Talent gaat niet over het uitblinken in een bepaalde activiteit. Talent gaat over elke activiteit die vanzelf gaat en die voldoening oplevert. Die maakt dat de tijd vliegt, en dat je je batterij oplaadt. Van je talenten krijg je energie. Op onze school zitten kinderen met ieder hun eigen palet aan talenten.

Waarom talentontwikkeling?

Kinderen zijn zich vaak niet bewust van hun talenten. Wij helpen de kinderen om zich bewust te worden van hun eigen talenten, deze te kunnen benoemen en in te kunnen zetten in verschillende situaties. Talentontwikkeling draagt bij aan het veerkrachtiger en weerbaarder maken van kinderen en aan een positief zelfbeeld, zodat ze beter kunnen omgaan met de uitdagingen die op hun pad komen. Dat is waar we het voor doen!

Hoe doen we dat?

Op onze school zijn we voortdurend bezig met talentontwikkeling. Iedere dag wordt er over talenten gesproken. Ze komen langs tijdens de lessen, het werken of we herkennen ze tijdens het buitenspelen. Talent zit verweven in ons onderwijs. Gedurende de schoolloopbaan op De Zuidwester zullen onze leerlingen hun eigen- en elkaars talenten steeds meer gaan herkennen. En het allermooiste is, als ze die talenten ook daadwerkelijk gaan inzetten. ‘Jij bent een mooimaker, wil jij mij leren hoe ik mijn tekening nog mooier kan maken?’. Of ‘Ik heb een foutenspeurneus nodig om mij te helpen met het nakijken van mijn dictee’.

Wat is een talentgesprek?

We streven ernaar om met onze leerlingen 3x in hun schoolloopbaan een talentgesprek gevoerd te hebben. In een talentgesprek heeft de leerkracht 1 op 1 contact met de leerling. In dit gesprek wordt er alleen maar gesproken over waar de leerling allemaal blij van wordt. Doordat de leerkracht veel doorvraagt op wat de leerling vertelt, ontstaat er een positief enerverend gesprek. Vaak wordt in dit talentgesprek nog duidelijker waar de talenten van de leerlingen zich bevinden. Dit waardevolle talentgesprek wordt op vrolijke wijze met steekwoorden en/of tekeningetjes vastgelegd.

Talenten binnen het team

Binnen het team zijn we ook met ons eigen talenten bezig. We kennen of ontdekken ook onze eigen talenten en ook die van onze collega’s. Het is mooi om te zien hoe deze talenten ook ingezet worden. Er zijn talenten die meteen zichtbaar zijn, maar ook de minder zichtbare talenten binnen het team zijn van grote waarde. Zo kan bijvoorbeeld een stille helper echt het verschil maken.

Klik hier voor het overzicht van alle talenten.