Contact

De Zuidwester
Ohmstraat 2
2014 EB Haarlem
023 5442424
info@zuidwester.com

Ons onderwijs

Samen leren op De Zuidwester

Voor het eerst naar school; een nieuwe, soms spannende mijlpaal voor kinderen en hun ouders. Al vanaf de eerste dag doen wij er alles aan om de kinderen een veilige leeromgeving te bieden. Voordat ze vier worden, komen de meesten even wennen zodat ze weten waar ze in de klas komen, bij wie en wat we allemaal doen op school. Er is al een eigen plek aan de kapstok met herkenbaar naamplaatje zodat uw kind zich meteen welkom en veilig voelt.

Vanaf die eerste schooldag ligt de kracht van ons onderwijs in de volgende kernwaarden:

plezier, zelfkennis, vertrouwen, ruimte, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

Door de centrale plek van deze waarden helpen wij onze leerlingen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke en positieve personen.

Plezier en zelfkennis

Een voorwaarde om te leren en ontwikkelen is dat een kind zich veilig voelt en met plezier naar school gaat. Wij kijken verder dan alleen de cognitieve ontwikkeling. Leren over jezelf en emotionele ontwikkeling zijn belangrijk voor het zelfvertrouwen van uw kind. Wie ben ik, wat zijn mijn talenten, waar heb ik nog hulp bij nodig, wat wil ik leren en wat is mijn rol in de groep en mijn omgeving? Vragen waarbij wij onze leerlingen helpen, bijvoorbeeld door het voeren van talentgesprekken en het (samen) stellen van en werken aan persoonlijke leerdoelen.

Dit ziet u onder andere terug doordat wij werken met thema’s, ons schoolkamp voor de groepen 1 t/m 8, een cultuurweek voor de hele school, kennismakingsgesprekken en het gebruik van de KIVA- methode (samen maken wij een fijne school).

Vertrouwen en ruimte

We gaan in onze school in vertrouwen met elkaar om. De school is een plaats om te leren en te ontwikkelen waarbij ruimte is voor fouten maken. Door het geven van vertrouwen en ruimte helpen wij kinderen zelfvertrouwen te ontwikkelen. We motiveren hen keuzes te maken en persoonlijke doelen te stellen waarbij we hen begeleiden door het voeren van gesprekken. De leerkrachten leren ook met en van elkaar. Bijvoorbeeld door bij elkaar in de klas te kijken en elkaar feedback te geven.

Vertrouwen en ruimte komen terug in de kind-leerkrachtgesprekken, ons maatjessysteem voor zowel leerlingen als leerkrachten, het mogen maken van fouten en het leren over burgerschap (bijvoorbeeld zitting in de leerlingenraad).

Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

Het geven van vertrouwen en ruimte vraagt verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Deze waarden zijn op veel manieren in de klas terug te vinden. Verantwoordelijkheid voor elkaar in de groep, de omgang met materialen, het uitvoeren van de weektaak en bij het stellen van persoonlijke leerdoelen.
Dit komt ook terug in zelfredzaamheid: zelf nakijken, keuzes maken en hulpvragen stellen. We geven gelaagde instructie onder andere door levelwerk aan te bieden voor meerbegaafde kinderen en leren de kinderen zelfstandig werken met ICT middelen. Tot slot leren we hen op een plezierige en constructieve manier samenwerken.

Klaar voor de middelbare!

En dan is de laatste dag op De Zuidwester aangebroken en is het tijd voor de volgende mijlpaal.
Aan het einde van de tijd bij ons op school vinden wij – en de kinderen – het belangrijk dat onze leerlingen de volgende vaardigheden en eigenschappen ontwikkeld hebben:

  • Ik voel vertrouwen en ruimte om een nieuwe stap te zetten
  • Ik kan zelf problemen oplossen
  • Ik heb geleerd goed samen te werken
  • Ik durf te vragen
  • Ik heb veel plezier op school
  • Ik voel mij fijn en zelfverzekerd
  • Ik heb mijzelf leren kennen
  • Ik sta stevig in mijn schoenen

Met andere woorden: ‘Kijk, dit ben ik!’

Op De Zuidwester zien we jou!
Is onze belofte aan ieder kind.