De Zuidwester
Ohmstraat 2
2014 EB Haarlem
023 5442424
info@zuidwester.com

Volg ons op Instagram!

HET TEAM

Ons team is betrokken, enthousiast en deskundig. We hebben allemaal onze eigen talenten die we delen en waarmee we met en van elkaar leren. We geven elkaar ook feedback en durven feedback te ontvangen, doordat we 3x per jaar bij elkaar in de klas kijken. Lesgeven doen we met plezier en onze benadering van de kinderen is positief.

Samen in de school

De leerlingen van de Zuidwester vormen een afspiegeling van de buurt waarin de school staat. Ze spelen, sporten, leren en ontdekken samen, op school en vaak ook buiten school. Hierdoor heerst een echt buurtgevoel waarbij de school, de leerlingen en de ouders samenwerken en elkaar kunnen helpen als dat nodig is. Of dat nu bij een ouderavond, het schoolkamp, kerstfeest of een Engelstalige informatieochtend is.

Kindertalentenfluisteraars

We zijn teamspelers en staan open voor ontwikkeling en vernieuwing. Een mooi voorbeeld hiervan is dat het hele team de opleiding tot kindertalentenfluisteraar heeft afgerond. Hierbij voert een leerkracht en talentgesprek met een leerling waarbij hij/ zij specifieke aandacht heeft voor waar een kind blij van wordt, energie van krijgt. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van verschillende talentkaarten waarop talenten beschreven zijn zoals Bruggenbouwer, Mooimaker en Samenwerker. Vanaf groep 2 voeren we minimaal een keer per jaar zo’n gesprek en tussendoor wordt er in de klas veel ‘gefluisterd’. Dit kan bijvoorbeeld door verdiepende groepswerkvormen of een kort fluistergesprekje met de leerkracht over een talent van een kind.

Kinderen leren zo hun talenten kennen en onder woorden brengen. Hierbij staat centraal dat een talent geen vaardigheid is waar je in uitblinkt maar iets is waar je blij van wordt en wat de tijd doet vliegen. Het draagt bij tot een positief zelfbeeld en geeft veerkracht en weerbaarheid.

Niet alleen de leerkrachten hebben deze gesprekken met de kinderen. De directie voert ook minstens een keer per jaar talentgesprekken met de individuele werknemers.

Plusklas

Kinderen die naast het verdiepend aanbod van de methode en Levelwerk nog meer uitdaging nodig hebben, komen in aanmerking voor de plusklas. Gedurende een dagdeel per week worden kinderen vanaf groep 4 begeleid met uitdagende opdrachten in de plusklas.

In de plusklas wordt aandacht besteed aan het ‘leren leren’en de executieve functies (hogere cognitieve processen die nodig zijn om activiteiten te plannen en te sturen). Ook het ontmoeten van ontwikkelingsgelijken is een belangrijk aspect zodat sociaal-emotionele ervaringen gespiegeld kunnen worden. Daarbij is in de plusklas niet alleen aandacht voor het product, maar ook voor het proces.

Ik vind de juf van mijn kind open en enthousiast
Mijn kind wordt gezien

Samenwerking met ouders

Op De Zuidwester zien wij ouders als een belangrijke partner. We hebben tenslotte hetzelfde doel: het beste voor uw kind.

Hoe werken wij samen?

Wij zien ouders als experts van hun kind. Aan het begin van het schooljaar zijn er kennismakingsgesprekken met ouder(s), kind en leerkracht en gedurende het jaar zijn er regelmatig voortgangsgesprekken. We vragen ouderparticipatie bij het groene schoolplein, schoolkamp, vieringen en de cultuurweek. Daarnaast dienen ouders als klankbord met betrekking tot ons aanbod. Tot slot hebben we een actieve OuderVereniging (OV), Medezeggenschapsraad (MR) en Verkeerscommissie.