De Zuidwester Nieuwsbrief

De Zuidwester
Ohmstraat 2
2014 EB Haarlem
023 5442424
info@zuidwester.com

Volg ons op Instagram!

Nieuwsbrief 19 mei 2022

Beste ouder(s), verzorger(s),

Binnenkort start zowel het kamp voor groep 8 als het kamp Naaldenveld. De voorbereidingen zijn in volle gang! We hebben er twee jaar op moeten wachten, dus hoe bijzonder is het dat we dit weer kunnen doen. Daarbij wil ik graag vertellen hoe blij we zijn met alle ouders die op wat voor manier dan ook helpen om activiteiten zoals het kamp mogelijk te maken. Koken, spellen begeleiden, nachtwacht, rijden… En laat ik de ouders van de OV niet vergeten; zonder jullie lukt het zeker niet, dus ontzettend bedankt! 

Ondertussen zijn we natuurlijk hard bezig geweest met de formatie. Over twee weken wordt de verdeling van de groepen aan de ouders bekend gemaakt. We hebben de formatie helemaal rond en hebben daarbij ook extra ondersteuning mogelijk kunnen maken, deels van de NPO-gelden. Er is een onderwijsassistente aangenomen (zij stelt zich verderop in de nieuwsbrief voor) en er zijn teamleden vrijgeroosterd voor extra ondersteuning. We hebben veel kwaliteit binnen ons team, en daar maken we graag gebruik van. We vinden het belangrijk dat de leerkracht zich als professional kan blijven ontwikkelen. Zo kunnen we elkaar bijvoorbeeld ondersteunen bij rekenproblemen omdat een leerkracht de opleiding rekenspecialist volgt. Maar er is ook een specialist in opleiding voor meer- en hoogbegaafdenonderwijs, voor tweetalige leerlingen hebben we ook kennis in huis en er is een gespecialiseerde leerkracht die de startende leerkrachten kan ondersteunen. Ook is er bijvoorbeeld een leerkracht begonnen met de opleiding tot cultuurcoördinator om het cultuuraanbod te ondersteunen. En dan heb ik nog niet eens alles genoemd. We zijn trots op ons team en de school met zoveel vakinhoudelijke kennis in huis. 

Hartelijke groeten,

Sharon Rijnbeek (adjunct directeur)
Femke Nijbroek (directeur)


Nieuws laatste schooldag 15 juli a.s.

Op de laatste schooldag voor de zomervakantie, vrijdag 15 juli, begint voor de kinderen de zomervakantie al en komen ze de ochtend niet naar school.

Omdat in de eerste week van de zomervakantie het nieuwe meubilair komt, worden alle oude meubels en kasten vrijdag 15 juli opgehaald. Er worden dan kasten uit elkaar gehaald en er wordt met zware spullen gesjouwd. Dit kon helaas niet anders dan op deze vrijdag. Daarom hebben we in overleg met de MR besloten deze laatste ochtend de kinderen al vrij te geven.


Welkom nieuwe collega’s!

Graag stel ik mezelf even aan u voor. Mijn naam is Danique, ik woon in Haarlem met mijn vriend en mijn 2 katten. Dit schooljaar rond ik de opleiding onderwijsassistent af. 1 juni kom ik op school werken op maandag, dinsdag en woensdag. Volgend schooljaar start ik met de opleiding AD PEP: de opleiding tot leerkrachtondersteuner. Ik ga met heel veel enthousiasme beginnen op De Zuidwester en heb er erg veel zin in! 


Beste allemaal, mijn naam is Lea Hoekstra en ik woon in Haarlem. Ik ben zo goed als klaar met mijn opleiding tot onderwijsassistent en ik kom daarom een aantal klassen in de onderbouw ondersteuning geven. Ik heb zin om met de kinderen en dit team te werken! 


Dringend Klaar-overs gezocht!

Hulp gevraagd; het is hard nodig!

Het Klaar-over team heeft versterking nodig. Voor het aankomend schooljaar zijn we op zoek naar nieuwe ouders/grootouders/buurtgenoten die ons willen helpen om de kinderen veilig te laten oversteken. Dagelijks staan we bij het zebrapad op de Pijlslaan tussen 8:00 en 8:30 uur.   

Het kost ongeveer een half uurtje per week, dus meld je aan als vrijwilliger als je kunt. Na een korte training (1 avond) mag je aan de slag. Je kunt zelf aangeven op welke dag(en) je ingeroosterd wilt worden. Je kunt je ook als invaller/reserve aanmelden.  

Mail je aanmelding naar Verkeersbrigadierszuidwester@gmail.com Alvast hartelijk dank! 

Groet,  

het Klaar-over team


BSO Op Stoom kampweek

Na twee jaar er niet op uit te zijn geweest, organiseert De Zuidwester dit jaar weer een kampweek. Voor Op Stoom is het van belang te weten op welke dag(en) uw kind(eren) in de kampweek ’s middags naar de naschoolse opvang komt. Komt uw kind(eren) op de dag van en na kamp niet naar de BSO? Meld hem/haar dan vóór 1 juni a.s. af via de ouderportaal. Wij zijn nog aan het kijken of wij de kinderen, die na afloop van kamp naar de BSO gaan, kunnen vervoeren van het Naaldenveld naar de BSO-locatie.

 

.
We maken er samen een leuke school van!

Nieuws uit de groepen 1 en 2

Vlak voor de meivakantie hebben de kleuters gewerkt aan het thema Dierentuin. In de klassen hebben de kinderen hokken gemaakt, waar dieren in verzorgd konden worden. De hokken breidden zich steeds verder uit met stro, tralies, voeding en gezelschap voor de dieren. Er werden ook dieren van thuis meegenomen.  

De twee weken voor de meivakantie waren ontzettend feestelijk voor de kinderen! Zo hadden we tijdens ons thema Dierentuin ook nog het paasontbijt. Op dit lentefeest zijn we de ochtend begonnen met een mooi versierde schoenendoos door en voor ieder kind. In deze schoenendoos was voor iedereen een lekker ontbijtje te vinden.  

Na het paasontbijt hebben de kinderen gekeken bij de lentemusical, waar uit iedere klas twee kinderen hard hadden gewerkt aan een mooi optreden. Ook uit onze groepen 1/2 deden er kinderen mee!  

De week erop was er weer feest, namelijk de Koningsspelen! Voor de kleuters werd dit feest georganiseerd op het schoolplein, waar enthousiaste ouders kwamen helpen. Er waren allerlei sportieve spelletjes uitgezet, waar de kinderen met veel enthousiasme gespeeld hebben. Ook in de klas hebben de kinderen in hetzelfde thema doorgewerkt en werd de dag afgesloten met alle groepen samen op het schoolplein. Hier hebben de kinderen de Fit Top 10 gedanst!  

Na twee heerlijke weken meivakantie zijn we gestart met het thema Vervoer. Daarover later meer… 

 

Nieuws uit de groepen 5 en 6

De schooltuinen zijn begonnen. Iedere donderdag een gezellige wandeling erheen en dan druk aan het werk in de buitenlucht. Eerst werden de tuintjes gestampt, vervolgens werden er naambordjes geplaatst. Inmiddels zijn er al behoorlijk wat gewassen gepoot en gezaaid: aardappels, goudsbloemen, wortels, radijs en tuinkers. Als het goed is kan eerdaags de eerste oogst al binnengehaald worden! 

 

Alle kinderen zijn een lapbook aan het maken met het thema van Blink: Dit wil ik zeggen, over communicatie.  

Ook hebben de leerlingen van groep 6 kennis gemaakt met verschillende instrumenten en proberen ze zelfs samen te spelen. Ze hebben geleerd hoe ze met hun instrument om moeten gaan en het klinkt echt al heel goed! Nog 5 lessen en dan is het zo ver dat ze het als een echt orkest kunnen laten horen. We zijn benieuwd! 

De kinderen zijn bezig met het thema Ik houd van Holland. We vragen ons samen af wat nu typisch Hollands is, welke producten, gebruiken en feesten. En hoe zijn bepaalde gebruiken/feesten ooit ontstaan? In het kader van het thema bezochten we Boerderij Zorgvrij, waar we boter en kaas hebben gemaakt. De kaasjes liggen in de klassen te drogen en moeten iedere dag worden gekeerd. Over anderhalve week gaan we natuurlijk proeven! 

Meester Jasper is vader geworden van Ninthe; de kinderen hebben prachtige tekeningen voor hen gemaakt. Vandaar dat er de afgelopen 2 weken op maandag en dinsdag (gelukkig) een invaller was. Er is flink doorgewerkt, bij rekenen met minsommen met ’te veel’ en een nieuwe categorie voor spelling: het Colawoord. Met schrijven schrijft nu de hele klas met vulpen. Het is een uitdaging zullen we maar zeggen 🙂 … 

Deze week komen er ook weer eieren in een broedmachine in de klas van juf Daphne. De leerlingen gaan bijhouden of de temperatuur en vochtigheid goed genoeg blijven om ze te zien uitkomen. Natuurlijk volgen de leerlingen van groep 5 het goed, want hoe spannend is het als er een eerste ei opengaat. 

Volgende week (vanaf 23 mei) starten we met de laatste Citotoetsen van het jaar. Mochten jullie afspraken willen maken voor dokter- of tandartsbezoekjes, dan is de middag een handiger tijdstip dan de ochtend als het mogelijk is. Scheelt een hoop inhaalwerk voor de kinderen. 

GGD Flits mei 2022

In deze folder van GGD Kennemerland leest u over landelijke activiteiten in mei en juni, die bijdragen aan bewust gezond leven. 

Evenement Schaapscheren 

Boerderij Zorgvrij organiseert zondag 22 mei a.s. het evenement Schaapscheren. Alle informatie erover leest u hier.