Kindertalentfluisteren op De Zuidwester

In november 2019 heeft het hele team de opleiding tot kindertalentfluisteraar afgerond.               
Onze ambitie is dat ieder kind vanaf groep 2 minstens een keer per jaar een talentgesprek met zijn leerkracht heeft en dat er tussendoor veel ‘gefluisterd’ wordt in de klas. Dat fluisteren kunnen groepswerkvormen zijn waarbij de talenten uitgediept worden. Of een kort fluistergesprekje met de leerkracht, waarbij er van het talent van het kind wordt uitgegaan. Of even aandacht voor een talent wat naar voren komt. Bij het talentgesprek kan gebruik gemaakt worden van verschillende talentkaarten waarop talenten beschreven zijn. Voorbeelden: Bruggenbouwer, Sterktearchitect, Groepsdier, Foutenzoeker, Samenbrenger en nog veel meer….
Het is prachtig om te zien dat kinderen de verschillende talenten heel snel oppakken. Gehoord bij de start van een nieuw project in groep 6: ‘Ik wil wel graag een ‘Mooimaker’ in mijn groepje’.
Wat houdt dat nou in, zo’n talentfluisterende leerkracht?
Een kindertalentenfluisteraar is iemand die een gesprek met een kind voert, waar hij/zij specifieke aandacht heeft voor waar een kind blij van wordt, energie van krijgt. Zo’n gesprek zorgt ervoor dat:
Zo kan elk kind beter omgaan met de uitdagingen die op zijn of haar pad liggen!

Niet alleen de leerkrachten voeren op deze manier gesprekken met kinderen, ook de directie heeft minstens een keer per jaar een talentgesprek met de individuele medewerkers.